Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Ve dnech 18. až 20. dubna 2023 se uskutečnila historicky první cesta českých expertů do Spolkové republice Německo (SRN) v rámci Projektů na podporu ekonomické diplomacie (PROPED) Ministerstva zahraničních věcí České republiky (ČR). Za Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) se mise účastnil Milan Kříž, odborník v oblasti kompromitujícího vyzařování informačních a komunikačních systémů z oddělení TEMPEST. Spolu s ním vyrazili do SRN Petr Münster z Vysokého učení technického, expert v oblasti bezpečnosti elektronických komunikačních a informačních systémů a sítí se zvláštní specializací na optická vlákna, a Jaroslav Burčík z Českého vysokého učení technického, odborník pro oblast optických sítí a jejich rozvoj. Cílem cesty bylo prohloubit spolupráci mezi českou a německou výzkumnou komunitou v oblasti výzkumu bezpečnosti a zranitelnosti optických komunikačních sítí a systémů. 

V rámci své cesty čeští experti navštívili v Bonnu centrálu Spolkového úřadu pro bezpečnost informační techniky. Stejně jako jejich němečtí partneři zde prezentovali svůj výzkum v oblasti vyzařování optických sítí. Diskutovali také o dalších souvisejících tématech z oblasti kybernetické bezpečnosti a možnostech budoucí spolupráce mezi oběma zeměmi. Jejich cesta dále pokračovala do Jeny, kde se setkali se zástupci firmy Quantum Optics, za níž stojí vědci z Fraunhoferova institutu aplikované optiky a přesného inženýrství, kteří se věnují využití principů kvantové fyziky v optických sítích. Quantum Optics vytváří kvantové technologie pro optické sítě, zabývá se aplikováním kvantové fyziky do praxe a jejím využitím pro posílení bezpečnosti datových sítí. Obě strany prezentovaly vlastní výzkum a technologie, probraly možnosti vědecké spolupráce i potenciální využití produktů firmy Quantum Optics v ČR.

PROPED, tedy Projekty na podporu ekonomické diplomacie, spadají do gesce Ministerstva zahraničních věcí a slouží k prezentaci ČR v perspektivních sektorech ve vztahu k dané zemi. Účast na PROPED a podobných misích ze strany NÚKIB představuje jednu z cest naplňování a prohlubování mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v kybernetické a informační bezpečnosti, která vychází z Národního plánu výzkumu a vývoje v kybernetické a informační bezpečnosti ČR. Ze stanovené působnosti NÚKIB[1] je navíc výzkum a vývoj bezpečnostních rizik fotonických komunikačních sítí jednou z oblastí eminentního zájmů úřadu. NÚKIB se i v budoucnu plánuje zapojovat do PROPED zaměřených na vědu, výzkum a inovace financovaných ze Společného nástroje financování ekonomické diplomacie ČR.

 

[1] Jedná se o Ústřední správní orgán pro kybernetickou bezpečnost vč. ochrany utajovaných informací v oblasti informačních a komunikačních systémů a kryptografické ochrany.