Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) uspořádal v Praze 20. června již šesté jednání Platformy pro výzkum a vývoj v oblasti kybernetické a informační bezpečnosti. Na akci se spolupodílel Fyzikální ústav Akademie věd ČR, v jehož budově se akce konala. Platformy se zúčastnili zástupci státního i soukromého sektoru, stejně jako akademické obce. Hlavním cílem akce je zvýšení informovanosti v diskutovaných tématech a prohlubování spolupráce mezi aktéry ze soukromé, veřejné a akademické sféry, jež se aktivně zabývají výzkumem a vývojem v kybernetické bezpečnosti, a také hledání dalších příležitostí ke spolupráci.

V úvodu Platformy promluvil náměstek ředitele NÚKIB Tomáš Krejčí: „NÚKIB sehrává aktivní roli v kybernetickém výzkumu a vývoji na národní i mezinárodní úrovni. V této souvislosti lze zmínit například plnění úkolů Národního plánu výzkumu a vývoje v kybernetické a informační bezpečnosti, zaštítění vzniku Národního koordinačního centra výzkumu a vývoje v kybernetické bezpečnosti (NKC) a spolupráce s národními i evropskými partnery v této oblasti.“ Spolu s náměstkem Krejčím zahájil akci ředitel Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR Michael Prouza. Náměstek Krejčí v této souvislosti uvedl, že Akademii věd vnímá jako důležitého partnera NÚKIB a poděkoval za poskytnutí prostorů, ve kterých se akce konala.

Během dopoledního programu se konala série přednášek především ze strany odborníků NÚKIB. První z nich měl Luboš Fendrych, vedoucí oddělení výzkumu, vědy a inovací, jehož tým akci organizoval. Ve své přednášce představil posluchačům činnost Evropského kompetenčního centra a NKC s důrazem na aktuální možnosti financování v programu Digitální Evropa a chystané činnosti v rámci dvou projektů, na které NKC získalo evropské prostředky. Dalšími přednášejícími z řad NÚKIB byli Milan Kříž, který hovořil o kompromitujícím vyzařování, Jan Zdrha, který se věnoval Polygonu operačních technologií a Bohuslav Rudolf, který posluchače uvedl do tématu přechodu kvantově odolné kryptografie. Online vstup měl také cyber attaché pro Izrael, Robert Kahofer, který přiblížil možnosti pro rozšíření českého kyberbezpečnostního výzkumu v zahraničí. Mimo odborníků z NÚKIB vystoupili na akci Josef Vojtěch ze sdružení CESNET s přednáškou na téma kvantové kryptografie, Lenka Švejcarová z Technologického centra Praha, Zbyněk Růžička z Technologické agentury ČR a Michaela Ceklová z Ministerstva vnitra ČR, kteří se ve svých příspěvcích věnovali aktuálním možnostem financování výzkumu a vývoje v rámci národních i evropských programů.

Odpolední program zaplnily čtyři kulaté stoly zaměřující se na aktuální témata v oblasti výzkumu a vývoje v kybernetické bezpečnosti, konkrétně na kvantové technologie, kompromitující vyzařování, zajištění kybernetické bezpečnosti řídících systémů a zvyšování bezpečnosti síťových zařízení, na kterých si účastníci z různých sektorů vyměnili své zkušenosti, navázali vzájemné kontakty a diskutovali o možnostech další spolupráce. V průběhu akce mohli návštěvníci také diskutovat s kolegyněmi Danielou Procházkovou a Vladěnou Saskovou z odboru regulace NÚKIB o evropské směrnici NIS2. Další jednání Platformy je předběžně plánováno na podzim 2023, kdy bude možné navázat na předchozí úspěšná setkání a otevřít s partnery další klíčová témata a příležitosti pro spolupráci.