Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) upozorňuje širokou veřejnost na množící se případy podvodných telefonátů, ve kterých se neznámý útočník vydávající se za pracovníka banky snaží pod nátlakem a s odkazem na NÚKIB či jeho zaměstnance přinutit oběť k převodu finančních prostředků na „rezervní účet“, aby se tak vyhnula fiktivní hrozbě odcizení těchto prostředků kyberútočníkem.

V uplynulých hodinách obdržel NÚKIB informace o několika případech podvodných telefonátů souvisejících s našim úřadem. Útočník využívá dva základní scénáře, kdy napodobuje (tzv. podvrhne) reálná telefonní čísla NÚKIB a vydává se za zaměstnance úřadu, nebo se vydává za zaměstnance bankovních institucí, volá z telefonních čísel podobných centrálním linkám bankovních domů a na zaměstnance NÚKIB se „pouze“ odkazuje.

V obou případech se podvodníci snaží pod časovým nátlakem přesvědčit své oběti, že kvůli různým hrozbám je potřeba převést finanční částku z jejich bankovních účtů na „rezervní, záložní účet“. Zastřešují se při tom mj. tím, že celá transakce je pod dozorem NÚKIB. Pro větší důvěryhodnost pak používají útočníci jména zaměstnanců NÚKIB, která čerpají pravděpodobně z veřejně dostupných zdrojů. Jedním z jejich podpůrných argumentů je, že si lze jméno zaměstnance ověřit telefonicky přímo u NÚKIB nebo ze zmíněných veřejně dostupných zdrojů. Jedná se o podvod!

V případě, že se stanete cílem či dokonce obětí takovéhoto útoku, neprodleně se spojte pomocí oficiálních kontaktů se svou bankou a Policií ČR.

NÚKIB opakovaně vyzývá veřejnost k maximální obezřetnosti. Podvodníci dnes již dokáží mj. napodobit, podvrhnout oficiální telefonní čísla konkrétních institucí (tzv. spoofing). Před jakýmikoliv neuváženými kroky v podobě odevzdání osobních či jiných citlivých údajů nebo převodu financí si ověřte na infolince své bankovní instituce, zda skutečně volal jejich zaměstnanec. Na základě neověřených telefonátů či komunikace s neznámými osobami prostřednictvím SMS, e-mailů či jiných zpráv rozhodně nedělejte žádná unáhlená rozhodnutí v podobě převodu finančních prostředků, sdílení důvěrných informací o sobě nebo svých bankovních či jiných účtech.

Pro zvýšení své bezpečnosti a vlastní osvětu doporučujeme absolvovat zdarma dostupné e-learningové kurzy určené všem věkovým kategoriím na našem vzdělávacím portálu osveta.nukib.cz.