Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Moravská metropole hostila v polovině srpna v pořadí druhou Summer School. Vzdělávací akci uspořádala ve spolupráci s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (dále jen NÚKIB nebo Úřad) platforma EU CyberNet, která sdružuje špičkové odborníky z oblasti kybernetické bezpečnosti v Evropské unii s cílem posílit bezpečnost digitálního prostoru. Program letní školy poskytl účastníkům potřebné znalosti pro návrh, přípravu, provádění a vyhodnocování cvičení kybernetické bezpečnosti, ale také zlepšení dovedností a jejich využití v praxi.

„Jsem velmi rád, že NÚKIB spolupořádal akci typu Summer School, díky které pomáháme expertům na kyberbezpečnost prohlubovat, a ještě dále rozšiřovat jejich znalosti, jak teoretické, tak praktické. Právě vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti je jednou z dlouhodobých priorit našeho Úřadu,“ prohlásil náměstek ředitele NÚKIB pro řízení Sekce strategických agend a spolupráce Pavel Štěpáník, který letní školu zahajoval.

V brněnské Otevřené zahradě nedaleko hradu Špilberk se do letošní Summer School zapojili studenti například z Česka, Estonska, Německa, Belgie, Velké Británie, Polska, Litvy nebo Dánska. Mimo přednášek zaměřených na pořádání a plánovaní netechnických cvičení, nechyběla v rámci třídenního programu ani diskuse a workshopy. Samotné školení se skládalo z bloků teoretických a praktických lekcí zahrnující interaktivní přednášky a práci v týmech.

Mezi přednášejícími letošní Summer School byli nejen profesionálové z NÚKIB, ale i ze zahraničí. Konkrétně za NÚKIB například Alena Tovarňák Leciánová, ředitelka Odboru cvičení a vzdělávání. Dále Jean-Sebastien Dorne z NCI Agency NATO´s Cyber Security Centre, Sebastian Cymutta z NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence a Markus Münzer z estonské společnosti RiskSight.

Pestrost instruktorského týmu umožnila sdílet se studenty nad rámec teoretického rámce i praktické zkušenosti a přístupy z různých sfér. Zástupkyně NÚKIB svůj teoretický výklad vždy doplnila praktickými tipy ilustrovanými na proběhlých cvičeních jako Health Czech či Electro Czech. „Na koncept letní školy i samotný obsah přednášek a workshopů jsme obdrželi od účastníků i ostatních instruktorů pouze pozitivní ohlasy. To je pro nás cenná zpětná vazba a jen nás to ujišťuje v tom, že tzv. koncept train-the-trainer je tou správnou cestou, kterou hodláme jít. Vzhledem ke stále rostoucí poptávce po cvičeních pracujeme na úpravě přístupu NÚKIB a snažíme se část poptávky pokrýt předáním know-how. Tyto subjekty, pro které by podobná cvičení standardně od A do Z připravilo oddělení cvičení Úřadu, tak budou schopny si je připravit samy.“