Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Nový zákon o kybernetické bezpečnosti, šíření škodlivého softwaru či dopady války na Ukrajině na kybernetickou bezpečnost a obranu Česka – to jsou jen některá z témat, která přinesla letošní konference CyberCon. Devátého ročníku akce, která proběhla ve dnech 12. až 14. září 2023 v Brně a kterou pořádá Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), se zúčastnilo více než 300 zájemců. Konferenci odstartoval den plný workshopů na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Následovaly dva konferenční dny na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity. I letos se díky CyberConu setkali lidé ze státního, akademického a soukromého sektoru, aby diskutovali nad tématy spojenými s kybernetickou bezpečností nejen České republiky.

„Konference přinesla celou řadu obohacujících příspěvků jednotlivých odborníků. Těší mě, že CyberCon se stal akcí, kde se můžou probírat různorodá témata a současné i budoucí výzvy v oblasti kybernetické bezpečnosti,“ zhodnotil devátý ročník konference ředitel NÚKIB Lukáš Kintr. Dále ocenil, že pozvání na CyberCon přijali zástupci klíčových státních institucí jako jsou např. Armáda ČR, Policie ČR, Digitální a informační agentura, jejichž zapojení na celonárodní úrovni je zásadní pro boj s kybernetickými hrozbami.

„Stejně jako kyberprostor nezná hranic, tak kybernetická bezpečnost nezná konce a není jen o některých z nás. Abychom byli úspěšní, neobejdeme se bez vzájemné spolupráce a komunikace. Proto jsem vděčný, že akce jako CyberCon mohou k tomuto přispět,“ uvedl Kintr. Ředitel NÚKIB také poděkoval zástupcům poslaneckých klubů, kteří na konferenci diskutovali o novém zákonu o kybernetické bezpečnosti, ale také o financování kybernetické bezpečnosti či nových výzvách.

V rámci workshopového dne si účastníci vyzkoušeli v praxi různé oblasti kybernetické bezpečnosti. Šlo např. o hodnocení rizik, table-top cvičení, techniky pro nasazení Active Cyber Defense Elementů, síťový monitoring a síťovou forenzní analýzu.

CyberCon pokračoval konferenčními dny, konkrétně dnem určeným pro povinné osoby. Na programu bylo třeba to, jak může vypadat reálný útok na kritickou infrastrukturu státu a přípravy úřadů na něj. Návštěvníci se seznámili s novou službou, tzv. síťovým threat huntingem. V rámci prvního dne nechyběl ani blok věnovaný podvodným inzerátům a souvisejícímu nekalému byznysu. Odborníci z NÚKIB také představili nový zákon o kybernetické bezpečnosti a jeho dopady.

Druhý konferenční den se věnoval především kyberbezpečnostním tématům se společenským přesahem. Ať už se jednalo o válku na Ukrajině a jejích dopadech na kybernetickou bezpečnost a obranu České republiky nebo o normy zodpovědného chování států v kyberprostoru. Ředitel NÚKIB Lukáš Kintr také ocenil studenty středních škol, a to za mimořádné úspěchy při studiu. Cenu si převzali Bruno Bartůněk ze Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia v Praze a Giovanni Guadagno ze Střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno.

Součástí posledního dne konference byla také diskuse zástupců parlamentních stran, ve které se zaměřili jak na vzrůstající důležitost tématu kybernetické bezpečnosti, tak na problematiku financování v této oblasti a připravovaný nový zákon. V následujícím samostatném panelu se pak mohli účastníci seznámit s činností nově vzniklých institucí a útvarů, konkrétně Digitální a informační agentury a Národní centrály pro boj s terorismem, extremismem a kybernetickou kriminalitou.

O termínu konference CyberCon 2024 budou organizátoři informovat na jaře příštího roku, jisté je, že i desátý ročník akce se bude konat v Brně.