Úvodní stránka

Logo NÚKIB

V úterý 10. října 2023 se na půdě klubu Univerzity obrany v Brně uskutečnilo historicky první setkání zástupců Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) s řediteli středních škol s výukou informačních technologií a kybernetické bezpečnosti. Jednalo se o první z řady aktivit k zajištění vyšší míry spolupráce NÚKIB s organizacemi, které se podílí na zvyšování počtu odborníků kybernetické bezpečnosti.

Setkání se zástupci středních škol zahájila ředitelka Odboru cvičení a vzdělávání NÚKIB Alena Tovarňák Leciánová. Ředitelům, kterým vysvětlila důvody a cíle jednání, poděkovala za jejich účast. K problematice samotné pak uvedla: „Nedostatek odborníků na kyberbezpečnost trápí státní i soukromou sféru. Jedním z řešení, které vidí NÚKIB jako efektivní, je úzká spolupráce přímo se středními školami, abychom byli schopni vnímat jejich potřeby, a naopak jim předávat podněty, které získáváme my přímo z praxe.“

Následná diskuse, kterou řídil vedoucí Oddělení vzdělávání NÚKIB Petr Seifert, zahrnovala nejen seznámení účastníků s činností NÚKIB v oblasti vzdělávání, návrh vytvoření platformy pro další pravidelná setkávání a výměnu informací a zkušeností z oblasti vzdělávání v kyberbezpečnosti, ale také potřebu odborného vzdělávání učitelů středních škol v této oblasti. Mezi probíranými tématy byl i obecný nedostatek učitelů informatiky, problematika zastoupení dívek a žen ve vzdělávání na středních školách a poskytování dalšího vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti ze strany středních škol.

Účastníci jednání souhlasili s vytvořením platformy pro pravidelná setkání, která budou probíhat dvakrát ročně vždy na půdě vybrané střední školy.