Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), tedy instituci, která je hlavním pilířem kybernetické bezpečnosti České republiky, dnes navštívil premiér Petr Fiala. Ukázka bezpečnostní techniky TEMPEST, příklady opatření proti phishingové kampani, plány na další rozvoj úřadu a také nový zákon o kybernetické bezpečnosti – to byly hlavní body jednání při návštěvě předsedy vlády v brněnském sídle NÚKIB. Premiérovi úřad osobně představil ředitel Lukáš Kintr.

NÚKIB nachystal pro premiéra několik praktických ukázek své činnosti. Jednou z nich byla prezentace z oblasti TEMPEST. Jedná se o metodu ochrany utajovaných informací před jejich možným únikem formou elektromagnetických signálů. V minulosti si práce oddělení zaměřená na možnosti detekce akustických signálů pomocí optických kabelů získala mezinárodní pozornost a projevily o ni zájem NATO i mnohé z aliančních členských zemí. Zástupci úřadu z odboru vládního CERT si pak pro premiéra připravili krátké ukázky opatření proti phishingové kampani, škodlivých technik kyberútočníků a monitoringu kyberprostoru.

Premiér Fiala byl na návštěvě NÚKIB poprvé. Kybernetická bezpečnost se stala nedílnou součástí životů nás všech. Uvědomujeme si to i my jako vláda. Jedním z témat, které jsme probírali, byl návrh nového kybernetického zákona. Jeho cílem je především zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti zemí EU. Součástí připravované legislativy je i mechanismus prověřování bezpečnosti dodavatelů do nejkritičtější části informačních a komunikačních systémů. Řešíme samozřejmě i to, aby nová legislativa neznamenala pro soukromý sektor nepřiměřené náklady,“ sdělil předseda vlády k dnešní návštěvě.

Ředitel NÚKIB Lukáš Kintr spolu s týmem zaměstnanců úřadu představil premiérovi také plán připravované výstavby sídla NÚKIB v brněnských Černých Polích. Dále hovořili o pražské kyberbezpečnostní konferenci, která se uskuteční na jaře příštího roku, a zmíněném návrhu nového zákona o kybernetické bezpečnosti, u kterého aktuálně probíhá závěrečná fáze mezirezortního připomínkového řízení. „Velice si vážím, že pan premiér Fiala navštívil naše sídlo. Nacházíme se v bezpečnostně složité době, kdy Česká republika denně čelí množství kybernetických hrozeb a útoků a potenciální dopady jednotlivých incidentů jsou stále závažnější. Výsledky dnešního jednání mi potvrdily, že v boji proti kybernetickým hrozbám máme podporu vlády, a stejně tak, že má vize fungování a působení NÚKIB jde správným směrem. Stojím v čele instituce, která každý den reálně brání Českou republiku ve virtuálním světě a podpory premiéra naší země si nesmírně vážím. Je to nejenom  ocenění  práce všech zaměstnanců úřadu, ale také potvrzení celého poslání NÚKIB: posilovat bezpečnost a odolnost České republiky v kyberprostoru,“ uvedl po jednání s premiérem Fialou ředitel NÚKIB Lukáš Kintr.

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost vznikl v roce 2017 vyčleněním z Národního bezpečnostního úřadu. Aktuálně zaměstnává přes 300 lidí. Je ústředním správním orgánem pro kybernetickou bezpečnost včetně ochrany utajovaných informací v oblasti informačních a komunikačních systémů a kryptografické ochrany. Mimo nastavování podmínek pro povinné subjekty se věnuje také vzdělávání veřejnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti a spolupracuje na tvorbě legislativy v rámci Evropské Unie.