Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) nechyběl ani na Singapore International Cyber Week (SICW). Jde o jednu z nejvýznamnějších kyberbezpečnostních konferencí v asijsko-pacifickém regionu, která se letos konala už poosmé. NÚKIB tam reprezentoval náměstek ředitele Tomáš Krejčí, cyber attachée pro oblast Indo-Pacifiku Veronika Kolek Netolická a vedoucí oddělení bilaterální spolupráce Karolína Menšíková. Zástupci Úřadu v rámci SICW spolupořádali regionální seminář, absolvovali řadu multilaterálních i bilaterálních jednání, účastnili se výzkumnické mise a dále například navštívili ASEAN – Singapore Cybersecurity Centre for Excellence. 

Regionální seminář zahájil náměstek ředitele NÚKIB Tomáš Krejčí: „Zabezpečení kritické informační infrastruktury přesahuje hranice vládní odpovědnosti. Vlády, představitelé průmyslu a občanská společnost se musí spojit a sdílet poznatky, informace a strategie, které posílí naši obranu a zmírní rizika ohrožující naše kritické systémy.“ Seminář pořádal NÚKIB spolu s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, ESIWA a se svým singapurským protějškem (CSA). Panelisté diskutovali zejména o příkladech dobré praxe ochrany kritické informační infrastruktury a o spolupráci veřejného, soukromého a akademického sektoru. V druhé části semináře se řečníci věnovali implementaci norem zodpovědného chování státu v kyberprostoru.

Během celého týdne delegace NÚKIB jednala se zástupci Austrálie, Japonska, Singapuru a dalších zemí. Nejčastějšími tématy těchto jednání bylo posílení spolupráce založené na včasném sdílení informací, výměně analytických a technických poznatků, či právní úprava v oblasti kybernetické bezpečnosti jednotlivých zemí. Zástupci NÚKIB při této příležitosti osobně pozvali své partnery na Prague Cyber Security Conference 2024, ta se bude konat v Praze v březnu příštího roku.

Konferenci SICW doprovázela mimo jiné řada významných multilaterálních jednání, včetně iniciativy zabývající se problematikou ransomwaru. Zde NÚKIB s více jak dvaceti státy a organizacemi představil současné kroky, kterými bojují proti ransomwaru. "Odolnost vůči ramsomwaru je záležitostí každého z nás. Díky aktivnímu zapojení NÚKIB v mezinárodním prostředí a díky spolupráci ji nadále posilujeme. To je však založené zejména na důvěře budované naší kontinuální přítomností v regionu," uvedla cyber attachée pro Indo-Pacifik Veronika Kolek Netolická.