Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) představuje projekt NCC-CZ (Czechia Cybersecurity Coordination Centre) zaměřený na zajištění vzniku a fungování Národního koordinačního centra výzkumu a vývoje v oblasti kybernetické bezpečnosti (NKC). Projekt, který je plánován jako dvouletý, je spolufinancován z programu Evropské unie s názvem Digitální Evropa a odstartoval na začátku listopadu 2023. NÚKIB nyní spustil k projektu také webové stránky nkc.nukib.cz.

Nové webové stránky nabízí zájemcům podrobné informace o projektu a činnosti. Najdou tam aktuální informace o aktivitách NKC a Evropského průmyslového, technologického a výzkumného centra kompetencí pro kybernetickou bezpečnost (ECCC) a národní expertní komunity v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. V neposlední řadě také novinky z oblasti poskytování finanční podpory v relevantních programech Evropské unie (EU).

Vznik NKC v České republice zajišťuje NÚKIB – je tedy hlavním kontaktním bodem pro komunikaci s EU a koordinátorem spolupráce na národní úrovni. NÚKIB na projektu spolupracuje s ústavem CyberSecurity Hub (CSH), který sdružuje tři přední české veřejné vysoké školy (Masarykovu univerzitu v Brně, Vysoké učení technické v Brně, České vysoké učení technické v Praze).

Národní koordinační centra aktuálně vznikají v řadě členských států EU a budou plnit širokou škálu úkolů. Na národní úrovni mají NKC sloužit mj. jako kontaktní bod, posuzovat žádost subjektů o členství ve vznikající evropské „Komunitě kompetencí pro kybernetickou bezpečnosti“. Dále podporovat zapojování relevantních subjektů do projektů v oblasti kybernetické bezpečnosti financovaných ze zdrojů EU a případně také poskytovat finanční podporu třetím stranám skrze tzv. mechanismus kaskádového financování. Na evropské úrovni se potom očekává jejich aktivní role v oblasti poskytování odborných znalostí a vstupů k plnění úkolů (ECCC).