Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) dnešním dnem přešel na doménu https://nukib.gov.cz. Sjednocená doména gov.cz, která byla zavedena s cílem zvýšit kybernetickou bezpečnost a podpořit uživatelskou přehlednost, se tak stává výchozím webem NÚKIB. Webové stránky NÚKIB budou nadále dostupné na adrese www.nukib.cz a na novou primární subdoménu pod gov.cz budou přesměrovávat.

Přechod ústředních orgánů státní správy pod jednotnou doménu schválila vláda v lednu tohoto roku. Jejím užíváním dojde např. ke snížení rizika podvodů, jako jsou falešné webové stránky státních institucí. Právě webové stránky na doméně gov.cz mohou občané považovat za oficiální stránky státu. Díky přechodu pod jednotnou doménu budou zmíněné stránky nejen přehlednější pro občany České republiky, ale také více důvěryhodné i pro zahraniční návštěvníky. Jedním z hlavních důvodů tohoto kroku je snaha o zvýšení kybernetické bezpečnosti země. Proto se NÚKIB aktivně zapojil do příprav a samotného fungování jednotné domény. V příštím roce pak je plánována také migrace e-mailových schránek zaměstnanců NÚKIB na novou doménu. Díky centralizaci státních webových stránek i e-mailů zaměstnanců státní správy dojde mj. k finančním úsporám státu.

Používání jednotné státní domény „.gov.“ je v Evropě i ve světě standardem. V České republice k tomuto kroku již přistoupil např. Úřad vlády, Úřad pro ochranu osobních údajů nebo Energetický regulační úřad. Do konce roku 2023 by měly přechod dokončit Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo spravedlnosti a další ústřední orgány státní správy. Další instituce pak plánují přechod na jednotnou doménu v roce 2024 a 2025.