Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) Lukáš Kintr a generální ředitel Národního kybernetického ředitelství v Izraeli (INCD) Gaby Portnoy se sešli v „kybernetickém hlavním městě Izraele“ Beerševě. Podepsali zde memorandum, které prohloubí spolupráci v oblasti kybernetické bezpečnosti mezi oběma zeměmi. Lukáš Kintr navštívil Izrael jako člen delegace prezidenta České republiky Petra Pavla.

Podpisu memoranda se kromě obou ředitelů přímo účastnil i český prezident Petr Pavel. Dokument představuje další krok k posílení vztahů v oblasti kybernetické bezpečnosti mezi oběma úřady. Původně se měl podepisovat už v říjnu 2023 v Praze, u příležitosti mezivládního jednání mezi ČR a Izraelem. To se ale kvůli bezprecedentnímu útoku teroristické organizace Hamás na Stát Izrael dne 7. října 2023 a následné válce neuskutečnilo. Podpis dokumentu v tuto chvíli ještě více symbolizuje vzájemnou podporu a ochotu spolupracovat.

Následně prezident republiky a oba ředitelé diskutovali o aktuálních hrozbách v kybernetickém prostoru způsobených válečným konfliktem a s tím souvisejících výzvách pro kybernetickou bezpečnost. Lukáš Kintr i Gaby Portnoy ocenili úroveň vzájemné spolupráce a její význam pro zvýšení kybernetické odolnosti obou zemí.

„Izrael byl jednou z prvních zemí, kam Česká republika vyslala svého cyber attaché. I díky jeho přítomnosti se daří dlouhodobě maximalizovat užitek ze vzájemné spolupráce s INCD, tedy mezinárodně respektovanou institucí, která stojí za budováním ojedinělého komplexního systému zajišťujícího kyberbezpečnost v Izraeli,“ uvedl ředitel NÚKIB Lukáš Kintr a dodal: „Bylo zajímavé dnes slyšet, jakým výzvám INCD v době války čelí a jakým způsobem se snaží zabránit, aby se kybernetický prostor nestal jejím dalším plnohodnotným bojištěm. Podpis memoranda umožní ještě bližší spolupráci expertů z obou institucí, mj. efektivní sdílení informací a zkušeností včetně stáží. Vážím si profesionálního přístupu kolegů z INCD, veškeré dosavadní spolupráce a těším se na její další rozvoj.“

„Naše spolupráce, zejména v době konfliktů, nejen posílila náš vzájemný vztah, ale také ukázala odolnost našeho partnerství. Tváří v tvář společným hrozbám toto memorandum o spolupráci znovu potvrzuje náš závazek stát při sobě, využívat technologie a podporovat povědomí o kybernetické bezpečnosti, protože se pohybujeme v měnícím se prostředí digitálního světa. Toto spojenectví není jen důkazem diplomatických vazeb, je to strategické spojenectví pro zajištění naší společné bezpečnosti a budování technologické odolnosti,“ dodal Gaby Portnoy, generální ředitel INCD.

Spolupráce v oblasti kybernetické bezpečnosti mezi Českou republikou a Izraelem se datuje od roku 2013. Od té doby je kybernetická bezpečnost klíčovou součástí vzájemných vztahů. Mezi NÚKIB a INCD probíhá dlouhodobě strategický dialog a odborná diskuse. Ta přináší oběma stranám možnost výměny osvědčených postupů ve všech oblastech kybernetické bezpečnosti a v neposlední řadě také možnost sdílení důležitých informací.