Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Upozorňujeme na možná rizika používání online antivirových nástrojů pro kontrolu potenciálně škodlivých souborů. Jakýkoliv soubor nahraný na tyto služby je nutné považovat za zveřejněný a jejich využití je tedy doporučeno pouze pro soubory s hodnocením důvěrnosti nízká (tedy zveřejněná data nebo data určená ke zveřejnění, podle protokolu TLP informace s označením TLP:WHITE).

Důrazně tedy nedoporučujeme na tyto služby nahrávat soubory například doručené pomocí e-mailu nebo z disků počítačů, jejichž obsah či metadata mohou obsahovat důvěrné informace a jejich nahráním dochází ke zpřístupnění obsahu nejen provozovateli služby, ale u některých služeb (například VirusTotal) také všem uživatelům s prémiovým účtem.

Tyto služby mohou taktéž monitorovat útočníci, a pokud dojde k nahrání malware připraveného pro konkrétní organizaci, útočník může být o tomto kroku notifikován a v důsledku odhalení zahájit zákeřnou činnost.

Na tyto služby tedy doporučujeme nahrávat pouze veřejně přístupné dokumenty a soubory (např. pro ověření staženého software z veřejných webových stránek), případně do těchto systémů vkládat pouze hashe souborů (soubor mohl být již nahrán jiným uživatelem této služby).