Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Na základě četných dotazů široké veřejnosti, které se vztahují k varování NÚKIB o hrozbě v oblasti kybernetické bezpečnosti z pondělí 17. 12. 2018, opakujeme některé podstatné informace.

  • Varování nemíří primárně na běžného uživatele.
  • Je zejména určeno vybraným subjektům, které provozují informační systémy důležité pro chod státu.

U lidí, kteří používají mobilní telefon nebo router zmíněných firem k běžnému použití, lze předpokládat obvyklé riziko spojené s používáním jakýchkoli mobilních či síťových zařízení. Z naší strany můžeme pouze doporučit dodržovat zásady bezpečného používání uvedených výrobků a obecná pravidla bezpečného chování v kyberprostoru, která lze nalézt například na stránkách zde.

V rámci varování NÚKIB upozorňuje na to, že existuje hrozba v oblasti kybernetické bezpečnosti a že s určitými technologiemi je spojené nezanedbatelné riziko. Varování neznamená bezpodmínečný zákaz používání daných technologií. Samotné označení určitých technických a programových prostředků za hrozbu v tomto varování znamená, že je nutné tuto hrozbu brát vážně a rozhodnout o míře rizika, které z používání zmíněných technologií a programových prostředků pro konkrétní prostředí konkrétního subjektu plyne.

Varování NÚKIB se dotýká primárně informačních a komunikačních systémů těch subjektů, na které dopadá zákon o kybernetické bezpečnosti (Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů). Ti jsou povinni varování zohlednit v analýze rizik a na základě výsledků této analýzy učinit patřičná rozhodnutí a příslušná opatření.

Metodickou podporu pro subjekty spadající pod zákon o kybernetické bezpečnosti poskytne NÚKIB začátkem ledna 2019.

8.1.2019  - Nyní je metodická podpora dostupná zde.