Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Vzhledem k závažné zranitelnosti CVE-2021-44228 (zvané Log4Shell) v komponentně Apache Log4j, přistoupil Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) k vydání reaktivního opatření dle § 13 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti.

„K vydání reaktivního opatření jsme se rozhodli kvůli extrémně závažné kybernetické hrozbě, která může mít dopad na fungování celé společnosti a která může ohrozit nejen systémy regulované podle zákona o kybernetické bezpečnosti. Proto doporučujeme úkony definované reaktivním opatřením aplikovat i těm subjektům, které do regulace nespadají,“ říká ředitel NÚKIB Karel Řehka.

Zranitelnost umožňuje v postižených systémech vzdálené spuštění kódu zcela bez autentizace,
což může vést k získání plné kontroly nad serverem, postihuje potenciálně velké množství široce používaných produktů a aplikací, které tuto komponentu běžně obsahují.

Celkový počet zranitelných systémů lze v tuto chvíli pouze odhadovat, nicméně celosvětově půjde
o vyšší stovky milionů. NÚKIB v současné době eviduje vysokou frekvenci skenování potenciálně zranitelných systémů v České republice a řadu aktivních zneužití, které budou v následujících dnech velmi pravděpodobně narůstat. Tyto případy jsou hlášeny též od zahraničních partnerů.

Jelikož lze zranitelnost zneužít k automatizovanému šíření malwaru, exfiltraci dat a nasazování ransomwaru, potenciální dopady představují kritické riziko nejen pro regulované subjekty, ale pro veškeré organizace, které používají některý ze zranitelných produktů ve svých systémech.

Reaktivní opatření vydané NÚKIB obsahuje úkony k zabezpečení systémů před kybernetickým bezpečnostním incidentem, který může být v důsledku zranitelnosti způsoben. Součástí reaktivního opatření jsou vedle povinných úkonů také metodické pokyny obsažené v odůvodnění.

Odkaz na plné znění opatření naleznete na tomto odkazu: https://nukib.gov.cz/download/uredni_deska/2021-12-15_RO-NUKIB-Log4Shell.pdf