Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Upozorňujeme na novou vlnu podvodných vishingových telefonátů, v rámci kterých se volající vydávají za technickou podporu společnosti Microsoft. Podvodníci se snaží oběť přesvědčit, že má napadený počítač a pod záminkou ochrany a asistencí při odstraňování hrozeb požadují instalaci programů AnyDesk a TeamViewer pro získání vzdáleného přístupu k počítači, zadávání příkazů do příkazových řádků nebo informací o počítači a dalších zaměstnancích. Plnění těchto pokynů vede ke kompromitaci zařízení, případně ke krádeži citlivých údajů, hesel nebo zašifrování dat ransomwarem.

Zvýšená míra těchto pokusů během února je specifická poměrně plynulou angličtinou, kterou útočník hovoří.

Sdělovat neověřeným volajícím jakékoliv informace či dokonce instalovat nástroje pro vzdálený přístup k počítači důrazně nedoporučujeme. Tyto postupy asistence jsou naprosto neslučitelné s postupy podpory společnosti Microsoft a s jistotou lze usoudit, že jde o podvod.

Podezřelé telefonáty doporučujeme ohlásit Policii ČR a v případě orgánů a osob spadajících pod regulaci zákona o kybernetické bezpečnosti také NÚKIB.