Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost upozorňuje na kritickou zranitelnost CVE-2023-20198, která se týká webového rozhraní operačního systému Cisco IOS XE. Tato zranitelnost umožňuje útočníkovi vytvořit na napadeném zařízení uživatelský účet s úrovní oprávnění "level 15" a tak získat tak kontrolu nad napadenýmdaným zařízením. 

Zranitelnost má CVSS Score 10 a je aktivně zneužívána. 

Zranitelné systémy:

  • Zařízení s operačním systémem CISCO IOS XE, která mají zapnutý modul web UI. 

S ohledem na uvedenou zranitelnost doporučujeme postupovat dále uvedeným způsobem. 

Mitigace zranitelnosti:

  • Vypnout modul web UI. 
  • V případě, že jej nelze vypnout, omezit jeho dostupnost z internetu i v rámci interní sítě, tj. povolit dostupnost pouze z VLAN určené ke správě těchto zařízení. 

Detekce:

Pro ověření, zda je na zařízení modul web UI zapnutý, lze použít příkaz: show running-config | include ip http server|secure|active, který blíže popisuje dokumentace ke zranitelnosti od společnosti Cisco. [1] 

Daná dokumentace spolu s článkem od Cisco Talos[2] popisuje i indikátory kompromitace, které doporučujeme vyhledat ve zranitelných zařízeních. Ačkoliv jejich výčet není definitivní, mohou pomoci při vyhodnocení závažnosti situace. 

Zdroje: