Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) upozorňuje na zvýšené riziko nesofistikovaných útoků cílících na dostupnost (tzv. DDoS) v období od 7. do 9. června 2024, kdy se v České republice a dalších členských státech Evropské unie konají volby do Evropského parlamentu. Cílem se mohou stát zejména kandidující politické strany, případně organizace jinak zapojené do volebního procesu (např. veřejná správa či média). Tyto útoky zatím nejsou v České republice evidovány, avšak byly zaznamenány například v Nizozemsku, kde volby probíhaly ve čtvrtek. Zdůrazňujeme, že se jedná o útoky, kdy útočníci usilují zejména o svoji medializaci, aniž by způsobili dlouhodobé dopady na fungování zasažených organizací.