Úvodní stránka

Logo NÚKIB

 • pdf (Portable Document Format)
 • PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
 • xml (Extensible Markup Language Document)
 • fo/zfo (602XML Filler dokument)
 • html/htm (Hypertext Markup Language Document)
 • odt (Open Document Text)
 • ods (Open Document Spreadsheet)
 • odp (Open Document Presentation)
 • txt (prostý text)
 • rtf (Rich Text Format)
 • doc/docx (MS Word Document)
 • xls/xslx (MS Excel Spreadsheet)
 • ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)
 • jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
 • png (Portable Network Graphics)p) tif/tiff (Tagged Image File Format)
 • gif (Graphics Interchange Format)
 • mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)
 • wav (Waveform Audio Format)t) mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)
 • isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší
 • edi (mezinárodní standard EDIFACT, standardy ODETTE a EANCOM pro elektronickou výměnu obchodních dokumentů - EDI)
 • dwg (AutoCAD DraWinG File Format) verze 2007 a vyšší
 • shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx (ESRI Shapefile)
 • dgn (Bentley MicroStation Format) verze V7 a V8
 • gml/gfs/xsd (Geography Markup Language Document)

Zaslání zprávy v jiném datovém formátu je nutné konzultovat se zaměstnanci podatelny, kteří Vám sdělí, zda je daný formát akceptovatelný. Jednou e - mailovou zprávou zasílejte, prosím, pouze jedno podání. Maximální souhrnná velikost jednoho elektronického podání (včetně všech připojených příloh) je 5 MB.Maximální souhrnná velikost jednoho podání učiněného přes datovou schránku Úřadu (včetně všech připojených příloh) je 20 MB.

Přehled přijímaných technických nosičů dat:
CD ROM, DVD, USB Flash disk, USB externí HDD
Na jednom technickém nosiči dat zasílejte, prosím, pouze jedno podání.