Úvodní stránka

Logo NÚKIB

  • a) Důsledky doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu v analogové podobě:

Pokud Úřad zjistí, že doručený dokument v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný, a je schopen určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se Úřadu vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, dokument dále nezpracovává. Není-li Úřad schopen určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný, a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává. 

  • b) Důsledky doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu v elektronické podobě:

Pokud Úřad zjistí, že doručený dokument v digitální podobě je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, není v datovém formátu, ve kterém Úřad dokumenty v digitální podobě přijímá, nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém Úřad dokumenty v digitální podobě přijímá, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se Úřadu vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, dokument dále nezpracovává. Není-li Úřad schopen určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný, a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává.