Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Portál NÚKIB (dříve Neveřejný web neboli NeWeb) je platformou Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), jehož prostřednictvím plní NÚKIB některé jemu svěřené úkoly v oblasti kybernetické bezpečnosti. Jde o neveřejnou platformu a přístup do ní, resp. k informacím, které obsahuje, uděluje výhradně NÚKIB.

Portál NÚKIB byl zřízen za účelem sdílet informace a posilovat spolupráci vedoucí k zabezpečení kybernetického prostoru České republiky. Do platformy se zapojují především konstituence Vládního CERT, tedy povinné osoby dle § 3 písm. c) až f) zákona o kybernetické bezpečnosti (zákon č. 181/2014 Sb.).

Součástí platformy Portál NÚKIB je také systém Národní MISP, který slouží k automatizovanému sdílení indikátorů kompromitace.

ZAPOJENÍ NOVÝCH SUBJEKTŮ
Platforma Portál NÚKIB není nároková a zároveň je zapojení pro povinné osoby zcela dobrovolné. Organizace jsou do platformy zapojovány na základě stanoveného harmonogramu, přičemž jsou o této skutečnosti včas informovány prostřednictvím datové schránky.

Každá organizace, zapojená do platformy, si uživatelské účty v rámci své struktury spravuje sama. K tomu slouží uživatelské účty správců, které jsou organizacím zřízeny na základě řádně vyplněného registračního formuláře. Ten obdrží organizace jako součást informace do datové schránky. Vyplněný formulář je následně nutné zaslat zpět NÚKIB opět prostřednictvím datové schránky.

Nežádejte prosím o zřízení účtů pro vaši organizaci dříve, než vás oficiálně oslovíme. Děkujeme.

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na adrese portal@nukib.gov.cz, která byla pro tyto účely zřízena.

Registrační formulář ke stažení zde: Registrační formulář Portál NÚKIB.