Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Informace k podpoře kyberbezpečnosti zdravotnických zařízení ze strukturálních fondů (SF) EU

NÚKIB jako gestor kybernetické bezpečnosti ČR je také členem pracovního týmu IROP pro eGovernment a kybernetickou bezpečnost a zasazuje se o co možná nejvyšší alokaci na podporu kyberbezpečnosti zdravotnických zařízeních v ČR, a to v připravované výzvě na kyberbezpečnost v rámci IROP 2021-2027. V případě dotazů k této aktivitě se, prosím, obracejte na kvalifikované kolegy z CRR a jejich konzultační servis - viz: odkazy: Konzultační servis IROP - Centrum - zkušený a spolehlivý partner pro váš region (crr.cz)
Po vyhlášení výzvy v průběhu roku 2022 budou příslušné dokumenty k nalezení i na stránkách MMR - IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - IROP 2021-2027 (mmr.cz)

Informace o realizovaných projektech naší organizace spolufinancovaných ze strukturálních fondů:

IROP
Ochrana vnějšího perimetru:
Abychom zabezpečili kritickou informační infrastrukturu organizace „iGovCERT“, pořídili a implementovali jsme potřebné moderní a bezpečnostně vyspělé technologie. Jejich posláním je především zabezpečení vnějšího perimetru sítě organizace, zajištění bezpečného vzdáleného přístupu, ochrany před škodlivým kódem atd.

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost je příjemcem dotace z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci 10. výzvy Kybernetická bezpečnost Integrovaného regionálního operačního programu. Projekt Ochrana vnějšího perimetru má za cíl zabezpečení kritické informační infrastruktury iGovCERT, a to v oblasti ochrany před škodlivým kódem mezi vnější a vnitřní sítí, integrity mezi vnější a vnitřní sítí, řízení bezpečného přístupu mezi vnější a vnitřní sítí, segmentace sítí, bezpečnosti a dostupnosti služeb z vnější sítě, vzdáleného přístupu s možností vzdálené správy z důvodu zajištění provozu dle interních požadavků a odstranění nebo blokování přenášených dat, která nesplňují požadavky na ochranu integrity.

Registrační číslo projektu:    CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0005890
Výzva č. 10 Kybernetická bezpečnost


IROP
Systém detekce kybernetických bezpečnostních incidentů („Sondy“)
: S účelem zabránit kybernetickým útokům, nebo je alespoň odhalit mnohem dříve, jsme do státních institucí rozmisťovali od roku 2015 síťové sondy a další technologie určené ke sledování a vyhodnocování síťového provozu.

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost je příjemcem dotace z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci 10. výzvy Kybernetická bezpečnost Integrovaného regionálního operačního programu. Projekt Systém detekce kybernetických bezpečnostních incidentů ve vybraných informačních systémech veřejné správy má za cíl zvýšit bezpečnost strategických sítí státu sledováním a analýzou síťového provozu.

Registrační číslo projektu:    CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0001986
Výzva č. 10 Kybernetická bezpečnost


IOP EU MVCR m
Realizace technologického centra pro provoz NCKB
: Pro zajištění činnosti Národního centra kybernetické bezpečnosti (NCKB) jsme vybudovali technologické centrum s potřebným technologickým vybavením. NCKB je klíčovým pracovištěm pro národní a mezinárodní koordinaci v předcházení kybernetickým útokům, řešení incidentů a probíhajících útoků.

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost je příjemcem dotace ze Strukturálních fondů v rámci výzvy Integrovaného operačního programu - Realizace technologického centra pro provoz Národního centra kybernetické bezpečnosti. V podmínkách Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost se jedná zajištění činnosti Národního centra kybernetické bezpečnosti prostřednictvím vybudování technologického centra a nákupu další nezbytné infrastruktury pro činnost této instituce.

Podrobné informace o čerpání Integrovaného operačního programu najdete na stránkách MV ČR:  www.osf-mvcr.cz

Registrační číslo projektu:    CZ.1.06./1.1.00/17.09372
Výzva č. 17