Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Co vám můžeme nabídnout:

NÚKIB nabízí svým zaměstnancům v pracovní době i mimo ni řadu benefitů. NÚKIB, jakožto stabilní státní instituce s jasnou vizí dynamického rozvoje, je zárukou sociální jistoty, zázemí a perspektivy pro své zaměstnance. Význam NÚKIB a jeho činností ve společnosti stále narůstá a každý jednotlivý zaměstnanec se tak může svým přispěním podílet na jeho budoucí podobě.

 • výhody stabilní státní instituce, která se ale bude do budoucna dynamicky rozvíjet
 • práce na plný úvazek s možností smlouvy na dobu neurčitou

Příjemné pracovní prostředí:
Nové a moderní kanceláře, splňující potřeby každého zaměstnance, jsou samozřejmostí. Jednodenní volno v případě krátkodobé pracovní neschopnosti nebo z důvodu vyřízení důležitých osobních záležitostí přispívá k rychlejšímu a příjemnějšímu návratu do práce. Týmový duch je podporován možností účastnit se nejrůznějších teambuildingových akcí a řady mimopracovních setkání.

 • inspirativní práce s přístupem k moderním a často zcela unikátním technologiím
 • práce na zajímavých a progresivních projektech s mezinárodním přesahem - zejména v oblasti kybernetické bezpečnosti
 • mladý tým schopných a příjemných kolegů, kteří Vám vždy pomohou (nejen na začátku) - neformální meetingy, kde se vyřeší více záležitostí než složitým vypisováním e-mailů
 • teambuildingy pořádané zaměstnavatelem, nebo i v menších skupinkách samostatně - utužování mezilidských vztahů pak na pracovišti pomáhá bourat stereotypy a případný ostych
 • 25 dní dovolené
 • možnost čerpání 6 "sick days" v kalendářním roce - při náhlé nemoci, či kvůli vyřizování osobních záležitostí na ostatních úřadech se každý den volna navíc hodí

Platové podmínky:
Za řádně a včas odvedenou práci samozřejmě náleží i příslušný plat. Ačkoliv spadáme do státní správy, naši zaměstnanci mohou pobírat kromě tzv. "tabulkového" platu i pravidelné osobní ohodnocení, zvláštní příplatky či mimořádné finanční odměny. Součástí benefitů jsou i příspěvky z Fondu kulturních a sociálních potřeb.

 • v prostředí státní správy zajímavé platové ohodnocení
 • platové podmínky v souladu se zákoníkem práce a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění
 • příspěvek na stravování (formou stravenkového paušálu),
 • možnost příspěvků na produkty spoření na stáří zaměstnanců

Osobní rozvoj:
Svět i technologie se vyvíjejí závratným tempem a my se snažíme, aby naši zaměstnanci s tímto tempem udrželi krok. Kontinuální vzdělávání dle zaměření každého pracovníka a jeho osobní rozvoj je tak mezi prioritami úřadu.

 • široké možnosti dalšího profesního vzdělávání
 • odborné kurzy, certifikace
 • účast na odborných konferencích - nejen jako pasivní posluchači, ale i v roli přednášejících
 • pravidelné lekce mnoha cizích jazyků - nejen angličtina
 • možnost dalšího vzdělávání a zapojení se do kvalitního vědeckého výzkumu

Zdraví a sport:
Kancelářská práce má svá specifika. Proto podporujeme své zaměstnance při zdravém pohybu a snažíme se jim vyjít vstříc, pokud mají zájem o rozvoj i své fyzické kondice.

 • rádi sportujete? lze využívat i partnerská sportoviště
 • s kolegy se můžete po domluvě společně účastnit sportovních akcí a soutěží - lezecká stěna, tenis, kruhové tréninky, příprava na Spartan Race apod.
 • příspěvek na MultiSport kartu