Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Informace o veřejných zakázkách NÚKIB a ostatní dokumenty požadované zákonem jsou přístupné na profilech zadavatele.

Profil v Národním elektronickém nástroji:
https://nen.nipez.cz/profil/nukib

Profil v nástroji E-zak:
https://zakazky.nukib.cz