Main Page

National Cyber and Information Security Agency

Logo NÚKIB

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vydal aktualizovanou verzi dokumentu obsahující doporučení v oblasti kryptografických prostředků. Podle § 26 písm. d) vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat mají povinné osoby podle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů povinnost zohlednit tato doporučení vydaná NÚKIB za účelem ochrany aktiv informačního a komunikačního systému.

Své dotazy, návrhy a připomínky můžete sdělovat na emailovou adresu: kryptoalgoritmy@nukib.cz.

Doporučení v oblasti kryptografických prostředků
 
Doporučení v oblasti kryptografických prostředků - příloha