Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Další detailní informace o podpůrných materiálech a jejich použití naleznete zde v sekci o kybernetické bezpečnosti.

Datum vyvěšení písemnosti Název Datum sejmutí písemnosti Soubor
27.03.2024 Pruvodce dokladani pozadavku pro zapis sluzby cloud computingu_v.1.1.pdf - Stáhnout PDF
05.03.2024 Penetrační testování - Stáhnout PDF
29.02.2024 Schéma řádek 6.4 - Stáhnout PDF
29.02.2024 Schéma řádek 1.5 - Stáhnout PDF
29.02.2024 Schéma řádek 1.3 - Stáhnout PDF
07.09.2023 Průvodce řízením dodavatelů ve vztahu k hodnoceni rizik KB - Stáhnout PDF
07.09.2023 Metodika řízení dodavatelů - Stáhnout PDF
07.09.2023 Příloha 1 - Evidence dodavatelů - Stáhnout XLSX
07.09.2023 Příloha 2 - Životní cyklus dodavatelského vztahu - Stáhnout PDF
07.09.2023 Příloha 3 - Registr rizik - Stáhnout PDF
07.09.2023 Příloha 4 - Hodnocení dodavatelů - Stáhnout XLSX
24.07.2023 Žádost o autorizaci SAB pro přístup k PRS informacím - VZOR - Stáhnout DOCX
24.07.2023 Prohlášení o shodě (Přístup k PRS informacím) - VZOR - Stáhnout DOCX
24.07.2023 Project-PIMP (Přístup k PRS informacím) - VZOR - Stáhnout DOCX
24.07.2023 Entity-PIMP (Přístup k PRS informacím) - VZOR - Stáhnout DOCX
24.07.2023 Tabulka hodnotících kritérií (Přístup k PRS informacím) - VZOR - Stáhnout XLSX
24.07.2023 Formal statement of SAB authorisation obtention - VZOR - Stáhnout DOCX
21.07.2023 Minimální požadavky na kryptografické algoritmy - Stáhnout PDF
21.07.2023 Příloha - Minimální požadavky na kryptografické algoritmy - Stáhnout PDF
21.07.2023 Útoky s využitím kvantového počítače mohou prolomit současné šifrování: řešením je včasná a efektivní implementace nových standardů - Stáhnout PDF
14.07.2023 Výklad ustanovení § 4 odst. 5 ZKB v1.1 - Stáhnout PDF
20.06.2023 RANSOMWARE - Doporučeni pro mitigaci, prevenci a reakci - Stáhnout PDF
16.03.2023 Průvodce identifikací významného informačního systému - Stáhnout PDF
14.02.2023 Minimální bezpečnostní standard v 1.2 - Stáhnout PDF
25.01.2023 Průvodce zařazením poptávaného cloud computingu do bezpečnostní úrovně - Stáhnout PDF
18.01.2023 Požadavky na smlouvy s dodavateli v 1.4 - Stáhnout PDF
18.01.2023 Bezpečnostní role a jejich začlenění v organizaci v 3.1 - Stáhnout PDF
18.01.2023 Významné informační systémy ve školství - FAQ - Stáhnout PDF
18.01.2023 Shrnutí způsobu určení provozovatele základní služby a informačního systému základní služby v 1.5 - Stáhnout PDF
18.01.2023 Práva a povinnosti subjektů KII podle krizového zákona - Stáhnout PDF
18.01.2023 Co si připravit na jednání - Stáhnout PDF
18.01.2023 Pravidla určování KII - Stáhnout PDF
18.01.2023 DOPORUČENÍ k (ne)poskytování informací v oblasti kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti systémů nakládajících s utajovanými informacemi v 2.1 - Stáhnout PDF
18.01.2023 Zohlednění varování ze dne 17. prosince 2018 v zadávacím řízení v 1.2 - Stáhnout PDF
18.01.2023 Zadávání veřejných zakázek v oblasti ICT a kybernetická bezpečnost v1.5 - Stáhnout PDF
18.01.2023 Nepřiměřené náklady - vysvětlení pojmů verze 2.3 - Stáhnout PDF
17.01.2023 Provozovatel informačního nebo komunikačního systému v3.2 - Stáhnout PDF
17.01.2023 Informace o změnách zákona o KB - Stáhnout PDF
17.01.2023 Informace o změnách zákona o KB - Stáhnout PDF
17.01.2023 Metodika hlášení kybernetického bezpečnostního incidentu - Stáhnout PDF
17.01.2023 Bezpečnostní standard pro videokonference v1.1 - Stáhnout PDF
17.01.2023 Doporučená bezpečnostní opatření k varování ze dne 16.dubna 2020 - Stáhnout PDF
05.01.2023 Tabulka příloh k vyhlášce č. 316/2021 Sb., o některých požadavcích pro zápis do katalogu cloud computingu - Stáhnout XLSX
25.10.2022 Výkladový slovník kybernetické bezpečnosti verze 5 - Stáhnout PDF
30.09.2022 Průvodce řízením aktiv a rizik dle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti.pdf - Stáhnout PDF
22.08.2022 Příloha 14 - Zkratky a používané pojmy.pdf - Stáhnout PDF
22.08.2022 Příloha 13 - Vzorový plán zvládání rizik alternativního hodnocení.xlsx - Stáhnout XLSX
22.08.2022 Příloha 12 - Vzorové alternativní hodnocení rizik u primárních aktiv.xlsx - Stáhnout XLSX
22.08.2022 Příloha 11 - Vzorová zpráva o hodnocení rizik pro veřejnou zakázku.pdf - Stáhnout PDF
22.08.2022 Příloha 10 - Vzorové hodnocení rizik pro veřejnou zakázku.xlsx - Stáhnout XLSX
22.08.2022 Příloha 9 - Vzorová zpráva o hodnocení rizik.pdf - Stáhnout PDF
22.08.2022 Příloha 8 - Vzorový plán zvládání rizik.xlsx - Stáhnout XLSX
22.08.2022 Příloha 7 - Vzorové prohlášení o aplikovatelnosti.xlsx - Stáhnout XLSX
22.08.2022 Příloha 6 - Vzorové hodnocení aktiv a rizik.xlsx - Stáhnout XLSX
22.08.2022 Příloha 5 - Vzorová pravidla ochrany jednitlivých úrovní aktiv.pdf - Stáhnout PDF
22.08.2022 Příloha 4 - Struktura podpůrných aktiv.pdf - Stáhnout PDF
22.08.2022 Příloha 3 - Zjednodušená dopadová tabulka.pdf - Stáhnout PDF
22.08.2022 Příloha 2 - Vzorová metodika pro identifikaci a hodnocení aktiv a hodnocení rizik.pdf - Stáhnout PDF
22.08.2022 Příloha 1 - Vzorová politika systému řízení bezpečnosti informací.pdf - Stáhnout PDF
08.12.2020 Vzor seznamu informačních systémů orgánu veřejné moci (příloha průvodce identifikací významného informačního systému) - Stáhnout XLSX
08.12.2020 Proces identifikace významných informačních systémů - Stáhnout PDF
08.12.2020 Vzor seznamu informačních systémů orgánu veřejné moci (příloha průvodce identifikací významného informačního systému) - Stáhnout XLTX
27.07.2020 Příloha - Videokonference bezpečně - ČB - Stáhnout PDF
27.07.2020 Příloha - Videokonference bezpečně - modrá - Stáhnout PDF
23.05.2020 Schéma KB - Přehledové blokové schéma k zákonu a jeho prováděcím předpisům - Stáhnout PDF
23.05.2020 Výkladový slovník KB v 3 - Stáhnout PDF
23.05.2020 VKB checklist - Stáhnout XLSX
23.05.2020 Schéma VIS - Stáhnout PDF
23.05.2020 Schéma - Proces určení provozovatele základní služby a IS základní služby dle zákona o KB a vyhlášky o kritériích pro určení provozovatelů základních služeb - Stáhnout PDF
23.05.2020 Schéma - Proces určení provozovatele základní služby a IS základní služby dle zákona o KB i a vyhlášky o kritériích pro určení provozovatelů základních služeb - Stáhnout PDF
23.05.2020 Schéma - Povinnosti orgánů a osob podle zákona č. 181/2014 Sb., o KB a o změně souvisejících zákonů - Stáhnout PDF
23.05.2020 Schéma - lhůty a přechodná ustanovení - Stáhnout PDF
23.05.2020 Schéma KII - Stáhnout PDF
23.05.2020 Dopadová tabulka - Stáhnout PDF
23.05.2020 Metodika k vodítkům pro hodnocení dopadů v 1.2 - Stáhnout PDF
23.05.2020 DOPORUČENÍ k ustanovení § 10a zákona o kybernetické bezpečnosti a utajení informací podle zákona o ochraně utajovaných informací v 1.2 - Stáhnout PDF
23.05.2020 Podpůrný materiál k identifikaci poskytovatelů digitálních služeb v 1.0 - Stáhnout PDF
23.05.2020 Metodika k varování ze dne 17.prosince 2018 - Stáhnout PDF