Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Co je PRS Galileo?

PRS (Public Regulated Service – veřejně regulovaná služba) je šifrovaná navigační služba evropského satelitního systému Galileo. Je navržená tak, aby odolala nežádoucím interferencím, a zajišťovala nepřetržitou dostupnost satelitního signálu i v případech, kdy je přístup k ostatním navigačním službám odepřen.

Jak funguje?

Šifrováním signálu získává PRS důležité vlastnosti. Autorizovaní uživatelé jsou chráněni před tzv. jammingem (záměrným rušením), protože PRS díky zakódovanému signálu ztíží útoky na signál Galileo. Rušičky budou vyžadovat mnohem více energie, budou nákladnější a zároveň bude snazší je lokalizovat. Šifrovací mechanismus zároveň umožní ochranu před tzv. spoofingem (podvrženým signálem). Za výjimečných okolností pak umožňuje existence šifrovaného signálu odepřít přístup k veřejně dostupné navigační službě nepřátelským uživatelům, aniž by došlo ke ztrátě dostupnosti satelitního signálu pro kritické aplikace a infrastrukturu. Služba PRS je totiž určena pouze pro autorizované uživatele a přístup k této službě je plně kontrolován.

Jamming – rušení, jehož principem je vysílání signálu s mnohonásobně vyšším výkonem, než mají signály družicových navigačních systémů. Jedná se o nejjednodušší způsob, jak přijímači znemožnit příjem navigačních signálů družic. Odhalení takového útoku je zároveň relativně jednoduché, a to zejména díky vysokému výkonu zdroje rušení.

Spoofing – sofistikovaná forma rušení realizovaná vysíláním falešného signálu, který poskytuje nesprávné údaje o poloze, rychlosti a čase. Cílem spoofingu je donutit konkrétní přijímač sledovat tento signál a řídit se jím, jako by se jednalo o autentický signál družic. Odhalení takto podvrženého signálu je mnohem komplikovanější než v případě jammingu.

Schema sluzby PRS

Schéma služby PRS

Pro koho je služba určena?

Služba PRS je primárně určena oprávněným uživatelům v rámci vlád členských států EU, dále pak armádě, záchranným složkám, policii nebo subjektům kritické infrastruktury. Přístup k ní řídí technické prostředky a šifrování. Členské státy EU jsou zodpovědné za udělení přístupu k PRS na svém území. Uživatelé, kterým není udělen přístup ke službě, nezískají z vysílaného signálu žádné informace.

PRS může poskytovat významnou podporu řadě dalších veřejných bezpečnostních složek, jako jsou celní kontrola, pobřežní stráž, pátrací složky, kritická infrastruktura, humanitární pomoc, vládní přeprava aj.

Klíčové prvky PRS

  • Bezpečnostní středisko Galileo – jeho součástí je Bezpečnostní monitorovací středisko Galileo (GSMC, Galileo Security Monitoring Centre)
  • Pozemní segment – zahrnuje Řídicí středisko Galileo, skládající se ze systému Galileo Mission System (GMS), řídicího systému Galileo Control System (GCS), senzorových stanic Galileo Sensor Stations (GSS) a stanice Uplink Station (ULS)
  • Kosmický segment – satelity Galileo, jež vysílají signál PRS
  • Uživatelský segment – zahrnuje koncové uživatele s přijímači PRS a oprávněním přistupovat k této službě, mj. také uživatelskou podporu