Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Národní centrum PRS (Public Regulated Service), zodpovědné za implementaci služby Galileo PRS v ČR, je velmi aktivní ve snaze iniciovat dialog mezi veřejným a soukromým sektorem v oblasti nových PRS technologií. Zástupci Národního centra PRS proto zorganizovali mezinárodní celodenní setkání představitelů Příslušných PRS autorit (CPA) se zástupci průmyslu. Setkání proběhlo dne 18. října 2018 a zúčastnili se jej delegace z 10 zemí EU. Nechyběli reprezentanti společností, které jsou v evropském i světovém měřítku významnými hráči v oblastech Space a Security.

Hlavním cílem setkání bylo iniciovat diskuzi na téma vývoje nových PRS technologií, tolik potřebných pro rozšíření PRS mezi potenciální uživatele této služby. Jednotliví účastníci sdíleli informace o svých organizacích, o zajímavých projektech na národní úrovni jednotlivých zemí a o plánech výzkumu a vývoje do budoucna.

Představitelé CPA se tak měli možnost seznámit a inspirovat zkušenostmi z jiných zemí. Zástupci průmyslu pak dostali příležitost lépe porozumět potřebám potenciálních PRS uživatelů a díky tomu efektivněji plánovat a směrovat jejich aktivity v oblasti PRS.

Vzhledem k pozitivnímu přijetí této akce ze strany účastníků se dá očekávat, že podobná setkání se budou v budoucnu opakovat.