Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Festival sestával z pěti odborných konferencí pro různé cílové skupiny, na jejichž přípravě se podíleli Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, sdružení CZ.NIC a CESNET, Vysoká škola AMBIS, a.s., a karlovarský spolek you connected. Ruku k dílu přiložili také další partneři, mezi nimiž nelze opomenout například společnost O2, projekt E-bezpečí, Karlovarský kraj, Krajskou knihovnu Karlovy Vary či Zeni team s. r. o., který celému Festivalu propůjčil tvář v podobě webových stránek www.konfest.cz. Celkem se Festivalu zúčastnilo 597 lidí.

Festival odstartoval 2. října v Praze konferencí pro odbornou veřejnost z oblasti IT a práva. Řešila se především vzájemná propojenost práva a technologií. Mezi tématy se objevil Zákon o kybernetické bezpečnosti, Evropská certifikace bezpečnostních technologií či aktuální problémy související se zajišťováním digitálních dat. Záštitu nad tímto dnem převzalo sdružení CESNET. Následující den 3. října byl dán prostor bezpečnosti koncových uživatelů. Cílová skupina této konference byla rozmanitá, stejně jako příspěvky jednotlivých řečníků. Řeč přišla na sociální inženýrství páchané na dětech, mediální vzdělávání nebo O2 Chytrou školu. Diskuzi rozpoutal příspěvek Boba Kartouze s názvem Digitální džungle, v němž se řešily aktuální otázky výchovy a vzdělávání v současné společnosti. Záštitu nad tímto dnem převzal CZ.NIC.

Dne 15. října pokračoval Festival odbornou konferencí pro pedagogy v Karlových Varech. Účastníkům byla v rámci konference představena celá řada aktivit pro práci se třídou. Jednoznačně největší pozornost upoutal režisér Vít Klusák, který společně s herečkou Anežkou Pithartovou nejprve představili snímek V síti a následně diskutovali otázky týkající se jejich přímé zkušenosti s „internetovými predátory“. Také 16. říjen se nesl v duchu kybernetické bezpečnosti, tentokrát na odborné konferenci pro policisty. Program zahájil zástupce americké FBI Timothy L. Swec, následně přišla na řadu témata jako vyžadování informací, spolupráce NÚKIB a Policie ČR, virtuální měny či operativní využití digitální stopy. Záštitu nad Karlovarskou částí Festivalu převzal Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost ve spolupráci s you connected.

Poslední den Festivalu 21. října patřil taktéž pedagogům. Zatímco karlovarští pedagogové poodhalili téma kybegroomingu, pedagogové v Olomouci nahlédli za dveře dětského pokojíčku, a seznámili se tak s prostředím sociálních sítí a dětské tvořivosti na nich. Také v Olomouci přišly na řadu aktivity do výuky a diskuze o bezpečnosti současných dětí. Nad touto konferencí převzal záštitu opět Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Říjen jako měsíc kybernetické bezpečnosti vyhlašuje každoročně Evropská agentura pro síťovou a informační bezpečnost (ENISA). V rámci celoevropské kampaně se jednotlivé členské státy zapojují se svými aktivitami, zaměřenými na bezpečnost při používání digitálních technologií a internetu. Česká republika ani letos nezůstala pozadu, a tak, mimo jiné, představila Festival bezpečného internetu.

Více informací se dozvíte i z přehledné infografiky.

Přednášející na festivalu FBI

Spoluorganizátoři za NÚKIB

Posluchači festivalu FBI v hledišti