Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Ve dnech 21. - 24. 10. 2019 proběhlo ve městě Farnborough ve Velké Británii mezinárodní symposium „Electromagnetic Security & TEMPEST 2019“, kterého se účastnil i zástupce NÚKIB. Jedná se o akci, kterou nepravidelně pořádá britské National Cyber Security Centre (NCSC). Zvány jsou pouze vybrané země, které mají potenciál aktivně přispět něčím novým do problematiky elektromagnetické bezpečnosti v oblasti ochrany utajovaných informací, například formou prezentace či praktické ukázky.

Prezentace Milana Kříže z oddělení Tempest obsahovala teoretický úvod a poté praktickou demonstraci výsledků projektu Vědy a Výzkumu – „Možnosti detekce akustických signálů pomocí optických kabelů“. Prezentace se setkala s velkým ohlasem u ostatních účastníků a pořadateli byla vyhodnocena jako „The best presentation“. O podrobnější výsledky tohoto projektu projevili zájem zástupci FCO UK, NATO, Španělska, Francie a dalších zemí.

V ČR se oblast TEMPEST, což je metoda ochrany utajovaných informací před jejich možným únikem formou slabých elektromagnetických signálů při zpracovávání IT technologiích, rozvíjí od roku 1998, kdy byl založen Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) a v jeho rámci i pracoviště TEMPEST. Od té doby byly formou výzkumných projektů NBÚ, a od 1. 7. 2017 NÚKIB, vyvinuty nové speciální a jedinečné metody měření elektromagnetických signálů. Současně byly vyrobeny unikátní měřící systémy, které nyní využívá většina zemí NATO a EU pro měření podle utajovaných standardů. Při těchto výzkumných a vývojových aktivitách šlo vždy o úzkou spolupráci s akademickou sférou nebo vybranými komerčními firmami. Pracoviště TEMPEST NÚKIB prezentuje výsledky této práce na různých mezinárodních setkáních, pravidelných pracovních skupinách EU a NATO případně bilaterálních workshopech. Snahou pracovníků TEMPEST bylo a je vždy vyvinout metody, zařízení či systémy, které mají praktické uplatnění na tomto velmi omezeném trhu a přináší nové poznatky a přístupy. Díky lidem z NÚKIB a jejich aktivitám patří Česká republika v této oblasti ke světové špičce.

Tempest - pracoviště

Tempest - měřící komora