Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Podpůrný materiál „Doporučená opatření k Varování ze dne 16. dubna 2020“ navazuje na varování před realizací rozsáhlé kampaně závažných kybernetických útoků na informační a komunikační systémy v České republice, zejména pak na systémy zdravotnických zařízení.

Materiál konkretizuje doporučené postupy pro správce informačních a komunikačních systémů spadajících pod zákon o kybernetické bezpečnosti a uvádí další doplňující doporučení.

Nejedná se o vyčerpávající výčet všech opatření, které je možné k ochraně těchto systémů před hrozbou zavést, ale je zpracován především s ohledem na nutnost rychlého přijetí daných opatření.

Veškeré informace uvedené v tomto materiálu jsou pouze doporučeními, přijetí relevantních opatření k ochraně před hrozbou je vždy na konkrétním správci systému. Stejně tak je na správci systému, aby zvážil aplikovatelnost opatření, možnosti jejich realizace ve svých systémech a dopady na jejich činnosti, poskytování služeb, stejně jako časový plán zavedení.

Doporučení NÚKIB najdete: https://nukib.gov.cz/cs/uredni-deska/