Úvodní stránka

Logo NÚKIB

NÚKIB pořádá již šestý ročník konference CyberCon Brno 2020


Událost proběhne 16. - 17. 9. 2020 již tradičně v prostorách Univerzitního kina Scala v Brně

 

 •  Věnujte prosím pozornost informacím k Opatření Vlády ČR k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19, které jsou uvedeny pod programem konference. 

 

Program konference:

 1. DEN (16. 9. 2020)

  • 08:30 - 09:00 - REGISTRACE
  • 09:00 - 09:30 - ZAHÁJENÍ KONFERENCE - KEYNOTE (Karel Řehka)
  • 09:30 - 10:30 – Praktické výsledky a využití projektu PROKI v národním CSIRTu (Pavel Bašta)
  • 10:30 - 10:45 - Coffee break
  • 10:45 - 11:25 – Kybernetická bezpečnost v automobilovém sektoru. Kdy budeme moct věřit svým autům? (Tomáš Kulda)
  • 11:25 - 12:05 – Ransomware-poznejte kybernepřítele číslo 1 (Jakub Alimov)
  • 12:05 - 13:05 - Přestávka na oběd
  • 13:05 - 13:50 – Čtyři linie obrany proti informační agresi;co vše je možné proti dezinformacím dělat a co neděláme (Jakub Kalenský)
  • 13:50 - 14:20 – Setkání s kybernenávisti u dětí a dospívajících: Data z projektu EU Kids online (Marie Bedrošová)
  • 14:20 - 14:35 - Coffee break
  • 14:35 - 15:35 - KULATÝ STŮL: Systém zajištění kybernetické bezpečnosti ČR
   • Lukáš Kintr
   • Miroslav Feix
   • Václav Žid
  • 15:35 - 15:40 - ZÁVĚREČNÉ SLOVO (Václav Borovička)

Workshopy (Café Bar Scala)

  • 09:35 - 10:50 - Table-top cvičení kybernetické bezpečnosti (Ivana Týčová, Petr Novotný)
 1. DEN (17. 9. 2020)
  • 08:30 - 09:00 - REGISTRACE
  • 09:00 - 09:10 - ZAHÁJENÍ DRUHÉHO DNE KONFERENCE (Lukáš Kintr)
  • 09:10 - 09:40 – Novinky v oblasti regulace kybernetické bezpečnosti a ohlédnutí za loňským rokem (Adam Kučínský)
  • 09:40 - 10:10 – Zkušenosti z řešení vzdáleného přístupu z mobilních zařízení v rozsáhlé organizaci (Martin Hlaváček)
  • 10:10 - 10:40 – Anatomie ransomware útoku a detekce indikátorů kompromitace (Pavel Minařík)
  • 10:40 - 11:00 - Coffee break
  • 11:00 - 11:40 – Proč ransomware funguje (Ondřej Ševeček)
  • 11:40 - 12:10 – Použití tokenů jako nástrojů aktivní obrany (Ian Pohl, Ondřej Nekovář)
  • 12:10 - 13:00 - Přestávka na oběd
  • 13:00 - 13:30 – Kybernetický útok na významného zákazníka a jeho řešení (Eliška Bartůšková, Kamil Virág)
  • 13:30 - 14:00 – Systém včasného varování před kybernetickými hrozbami (Jakub Onderka)
  • 14:00 - 14:30 – Regulace využívání cloudových služeb-cloudová vyhláška (Adam Kučínský)
  • 14:30 - 14:40 - ZÁVĚREČNÉ SLOVO (Tomáš Krejčí)
  • Workshopy (Café Bar Scala)
   • 09:10 - 12:10 - Najdi svého útočníka (Lukáš Kupka, Stanislav Bárta)
  • Oběma dny konference vás provede moderátor Jiří Táborský

 

Opatření Vlády ČR k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19

Jak jistě víte, podle opatření Vlády ČR je kapacita vnitřních akcí omezena na 500 účastníků a zároveň je povinnost mít během akce roušku. Tato opatření absolutně respektujeme a ve Scale budou dodržována (kapacita Scaly 475 osob nebude v žádném případě překročena a nosit roušku bude povinné). Zároveň jsme se rozhodli přidat navíc ještě pár našich opatření, abychom zajistili vaši bezpečnost.
 
Co můžete očekávat?
Před vstupem do prostor Univerzitního kina Scala si, prosím, nasaďte roušku a mějte ji nasazenou po celou dobu konference (mimo konzumaci občerstvení). Následně budete u registračního stolečku požádáni o dezinfikování rukou (dezinfekce bude na místě k dispozici). Dále vám bude změřena teplota. Dovolujeme si vás upozornit, že pokud vám bude naměřena teplota vyšší než 37,5°C, bude vám vstup na akci bohužel znemožněn.
 
Vstupem do místa konání, provedením registrace a převzetím vstupního balíčku prohlašujete, že:
• vám není známo, že byste měl/a aktivní onemocnění COVID-19,
• vám není známo, že byste přišel/a do kontaktu s osobou, která výše uvedeným onemocněním trpí a nebyla na vás z toho důvodu uvalena karanténa,
• jste netrpěl/a v posledních deseti dnech a netrpíte zhoršením zdravotního stavu ve smyslu kašle, dechových obtíží či zvýšené teploty
a zároveň je vám známo, že zamlčením výše uvedených skutečností můžete vážně ohrozit zdraví či dokonce i život ostatních účastníků.
 
Děkujeme za respektování uvedených opatření a věříme, že si společně CyberCon 2020 užijeme.