Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Nástroj pro propojování Evropy (CEF) jde do finále. Dne 30. června byla otevřena poslední výzva pracovního programu CEF Telecom pro podání návrhů projektů v oblastech kyberbezpečnosti, digitálních dovedností či eHealth.

Program CEF Telecom si klade za cíl usnadnit přeshraniční interakci orgánů veřejné správy, firem a občanů skrze infrastrukturu digitálních služeb.

Do výzvy pod názvem „Kyberbezpečnost“, která si klade za cíl posílit spolupráci v oblastech zvládání kybernetických bezpečnostních incidentů, certifikace kyberbezpečnosti, budování společných kapacit či podpořit zavádění bezpečnostních opatření u provozovatelů základních služeb, bude možné předkládat návrhy prostřednictvím webového formuláře, a to v období od 30. června do 5. listopadu 2020.

Postup pro přihlášení projektu, proces výběru a následného kofinancování je popsán na webových stránkách.

U vybraných projektů je plánováno proplacení až 75% uznatelných nákladů. Celková finanční alokace výzvy je 10 milionů €. Pro každý cíl výzvy Kyberbezpečnost jsou definovány orgány veřejné správy, které se mohou ucházet o finanční podporu. Více informací o výzvě naleznete zde.