Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) spustil edukativní instagramový účet s názvem @petr.vytrzny. Jedná se o oblíbenou postavu smyšleného komiksového influencera z populární vzdělávací aktivity Digitální stopa, který představuje fiktivní příběhy komiksových postav s tématikou internetové bezpečnosti. Jeho putování můžete sledovat také pod hashtagy #pribehyznetu #hotchallenge

Instagramový profil vznikl pod vedením Davida Kudrny a Petry Sobkové z oddělení vzdělávání NÚKIB. Jádro profilu tvoří krátké příběhy, které jsou vymyšlené, ale základ je reálný. „Chceme prostřednictvím instagramu ukázat dětem situace, do kterých se mohou poměrně jednoduše samy dostat. Věnujeme se například problémům jako kyberšikana, kybergrooming, hoax, nákupy přes herní aplikace nebo ukradení účtu na sociálních sítích. Do každého příběhu jsme zakomponovali i řešení dané situace,“ říká Tereza Machačová, stážistka na oddělení vzdělávání, která celý profil připravovala včetně všech textových a grafických materiálů. Děti se tak dozví o Lince Bezpečí, službách, kam se mohou obrátit, ale získají i sebedůvěru se svěřit v domácím prostředí. Pro děti jsou připravené také výzvy a aktuality, které budeme postupně sdílet. Interakce uživatelů pomohou profil lépe šířit.

Oddělení vzdělávání na vytvoření instagramového profilu od počátku spolupracovalo s experty na digitální marketing, branding a sociální sítě, kteří se zapojili bezplatně. Na programu se podíleli Adam Zbiejczuk, Hana Erskine a Jiří Peša.

„Cílem instagramového profilu je informovat a vzdělávat. Vzhledem k tématu nemůžeme vyloučit, že se na nás obrátí i děti v krizových situacích, ale pro tyto případy máme jasný postup odkázat děti na Linku bezpečí nebo jiné podobné služby,“ upozorňuje Jiří Táborský, vedoucí oddělení komunikace NÚKIB.

Celý profil si můžete prohlédnout na adrese:https://www.instagram.com/petr.vytrzny/?hl=cs