Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga a ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) Karel Řehka dnes odeslali ředitelům škol společný dopis, ve kterém upozorňují na další podpůrné materiály pro zabezpečení videokonferencí a obecně pro on-line výuku. Ze strany ministerstva školství a NÚKIB tak jde o pokračující podporu školám, které byly v návaznosti na aktuální epidemiologické situaci nuceny přejít do režimu on-line výuky.

„Ministerstvo spolu s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost vnímají potřebu zintenzivnit dosud poskytovanou metodickou podporu škol pro zajištění kybernetické bezpečnosti tak, aby školy měly dostatek informací a podpory a mohly se plně věnovat samotné výuce,“ říká ministr školství Robert Plaga. „Naše podpůrné materiály jsou standardně dostupné každému a zdarma. Nicméně díky spolupráci s ministerstvem školství je můžeme cíleně distribuovat do škol, kde jsou v této době opravdu mimořádně důležité, uvedl ředitel NÚKIB Karel Řehka s tím, že kromě návodů na zabezpečení videokonferencí, přes které dnes probíhá většina výuky a které se stávají terčem útoků nebo narušování, dodal NÚKIB také materiály, které školám pomohou u žáků budovat návyky potřebné pro bezpečný pohyb na internetu a bezpečné používání digitálních technologií.

Portál se všemi materiály, které byly školám nově poskytnuty, je k dispozici na adrese: https://koronavirus.edu.cz/bezpecne-online. Cílem tohoto portálu je zejména seznámit žáky a učitele pomocí webinářů, on-line kurzů, interaktivních komiksů a dalších materiálů s riziky on-line prostředí a s možnými cestami, jak těmto rizikům předcházet. Příkladem rizikových jevů na internetu je například kyberšikana nebo závislost na on-line technologiích.