Úvodní stránka

Logo NÚKIB

NÚKIB distribuoval osvětové materiály mezi učitele základních škol, žáky i jejich rodiče. Záměrem distribuce bylo podpořit učitele v pedagogické činnosti a také zvýšit povědomí o hrozbách pro uživatele internetu, které se mohou s distanční výukou zvyšovat. Distribuce měla listopadovou a lednovou fázi, konala se v rámci Festivalu bezpečného internetu.

V listopadové fázi vznikly rozhovory s vybranými hosty ve studiu, kteří v krátkém rozhovoru přiblížili své otevřené vzdělávací aktivity. Záměrem bylo poskytnout aktivity, které budou skutečně praktické pro distanční výuku. K učitelům se tedy tímto způsobem dostal v listopadu 2020 například Podcast Filtr z dílny Českého rozhlasu, seriál Datová Lhota od České televize a Univerzity Karlovy nebo například interaktivní komiks Příběh Svůďáka, který NÚKIB při této příležitosti zveřejnil. Audiovizuální tvorbu zajistila skupina středoškolských studentů Vertical Production.

Materiály NÚKIB distribuoval k učitelům, rodičům i žákům prostřednictvím informačních systémů škol Bakaláři a Škola Online. V součtu se podařilo oslovit 4710 českých škol a 279 tisíc unikátních uživatelů.

Výukové materiály

Distribuce byla spojena i se soutěží pro učitele, kteří mohli vyhrát například deskovou hru Městečko Kybernetov, publikace z nakladatelství MuniPress či předplatné produktů Řízení školy a O2 knihovny. Výherní balíčky rozeslal NÚKIB celkem deseti výhercům v polovině ledna 2021, tím byla druhá fáze distribuce zakončena.

Do propagace se zapojila například organizace Člověk v tísni, Pražský inovační institut nebo projekt Ámos Vision.

Všechny zmíněné materiály jsou k dispozici zde: https://osveta.nukib.cz/local/dashboard/