Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Letošní Safer internet day (Den bezpečnějšího internetu) připadá na 9. února. A Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) s dalšími partnery v rámci této celosvětové události stejně jako každý rok chystá řadu osvětových akcí a materiálů, které uživatelům, zejména dětem a rodičům, pomohou používat internet bezpečněji.

Letošní Safer internet day připadá na devátý únor, ale NÚKIB spolu s Ministerstvy vnitra a školství plánuje osvětové akce na celý rok, mimo jiné s ohledem na aktuální zdravotní situaci. Už v minulém roce proběhla velmi úspěšná akce zaměřená na efektivitu kyberprevence.

V Den bezpečnějšího internetu NÚKIB spouští sérii osvětových videí s názvem „Jsem netvor, tvor, který žije na netu“, které jsou doplněny podpůrnými osvětovými materiály pro žáky, rodiče i pedagogy. Uvedený materiál je možné uplatnit i v oblasti volnočasových aktivit zaměřených na děti a jejich rodiče.

Další akce, kterou NÚKIB plánuje, bude zveřejnění aktualizované verze našeho e-learningového vzdělávacího kurzu Bezpečně v kyber! Kurz je primárně určen pro pracovníky v oblasti prevence napříč systémem zajišťování prevence v ČR. Na tento e-kurz bude následně v březnu navazovat panelová diskuze, pořádaná ve spolupráci s MŠMT se zaměřením na bezpečnost na internetu ve školách a integraci tématu kybernetické bezpečnosti do vzdělávání.

NÚKIB je gestorem v oblasti kybernetické bezpečnosti a v oblasti ochrany utajovaných informací v informačních a komunikačních systémech. Mimo to má zákonnou povinnost v těchto oblastech poskytovat a zajišťovat prevenci, vzdělávání a metodickou podporu. Uvedené akce a materiály vznikají v rámci tohoto zákonného zmocnění s partnery napříč státní správou i soukromým či neziskovým sektorem. Vycházíme z předpokladu, že pokud jsou uživatelé pravidelně a kvalitně vzděláváni v těchto oblastech, je nižší šance, že se stanou obětí kyberkriminality případně jiného kyberbezpečnostního incidentu.