Úvodní stránka

Logo NÚKIB

V rámci cesty do Izraele, která proběhla v termínu 19. – 22. 07., pronesl ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) Karel Řehka jeden ze zahajovacích projevů na konferenci Cyber Week, která patří k největším a nejprestižnějším světovým akcím zaměřeným na kybernetickou bezpečnost. Cesty do Izraele se kromě zástupců NÚKIB účastnila také delegace poslanců Parlamentu ČR a zástupci našeho diplomatického sboru.

„Naše Národní strategie kybernetické bezpečnosti vychází z nutnosti celostního přístupu ke kybernetické bezpečnosti a spolupráce napříč celou společností, a to jak na domácí půdě, tak i na mezinárodním poli,“ uvedl ředitel NÚKIB Karel Řehka ve svém projevu na konferenci Cyber Week, které se každoročně účastní tisíce expertů na tuto oblast a která dlouhodobě patří k nejsledovanějším událostem roku.


Jeho projev se týkal především zmíněné Národní strategie kybernetické bezpečnosti na léta 2020 - 2025, kterou koncem loňského roku schválila vláda. Tato strategie se opírá o tři základní pilíře, které se jmenují: Sebevědomě v kyberprostoru, Silná a spolehlivá spojenectví a Odolná společnost.


Ředitel NÚKIB ve svém projevu uvedl spolupráci Česka a Izraele jako jeden z příkladů silných spojenectví zmiňovaných ve strategii. „Česká republika vnímá Izrael jako svého dlouholetého přítele, přičemž pevnost tohoto přátelství byla již mnohokrát prověřena. Jsem hrdý, že se to týká i oblasti kybernetické bezpečnosti, která může sloužit jako příklad tohoto spojenectví,“ uvedl ve svém projevu Řehka.


Česká delegace kromě účasti na konferenci Cyber Week měla také jednání s řadou místních institucí, s nimiž ČR dlouhodobě a úspěšně spolupracuje. Patří mezi ně například izraelský protějšek NÚKIB Israel National Cyber Directorate (INCD) či izraelské ministerstvo obrany. Proběhla také návštěva Israel Cyber Alliance (což je joint venture INCD, izraelského ministerstva průmyslu a obchodu a izraelského exportního institutu a sdružuje cca 350 izraelských firem pohybujících se na poli kybernetické bezpečnosti), Mezioborového centra kybernetického výzkumu na univerzitě v Tel Avivu (ICRC Blavatnik) a dále Výzkumného centra kybernetické bezpečnosti na Ben Gurionově univerzitě (Cyber@BGU).


Mimo to proběhla i řada bilaterálních schůzek, jejichž cílem bylo upevnění dosavadních velmi dobrých vztahů s Izraelem a domluvení spolupráce do budoucna. Vzhledem k tomu, že konference Cyber Week přivedla do Izraele špičky kybernetické bezpečnosti z celého světa, proběhla také setkání s řadou protějšků z jiných zemí.


„Izrael patří v oblasti kybernetické bezpečnosti k naprosté špičce. Naše vzájemná dlouhodobá spolupráce založená na oboustranné výměně informací a zkušeností je podpořená i tím, že zde NÚKIB má svého kybernetického attaché. Tato spolupráce je rovněž výrazným posílením bezpečnosti ČR, neboť náš přístup k ochraně kritické infrastruktury můžeme konzultovat s těmi nejlepšími,“ uzavírá Karel Řehka.