Úvodní stránka

Logo NÚKIB

V minulých dnech proběhlo jednání mezi zástupci NÚKIB v čele s jeho ředitelem Karlem Řehkou a ředitelem Agentury Evropské unie pro Kosmický program (EUSPA) Rodrigo da Costou. Cílem jednání byla diskuse o dosavadní i budoucí spolupráci a výměně zkušeností v oblastech certifikace informačních a komunikačních systému a TEMPEST, ve kterých NÚKIB může nabídnout svou expertízu a podporu. V oblasti kybernetické bezpečnosti se pak ze strany NÚKIB jedná zejména o sdílení informací o kybernetických hrozbách, poskytování školení, podporu při penetračním testování či společnou účast na kybernetických cvičeních. Důležitým bodem jednání byla spolupráce v oblasti Galileo PRS, tedy jedné ze služeb službu evropského navigačního družicového systému Galileo, za jehož provoz a propagaci je EUSPA zodpovědna.


Výkon funkce tzv. příslušného orgánu PRS Galileo patří mezi hlavní činnosti NÚKIB a je strategicky důležitý pro bezpečnost ČR. Služba PRS neboli veřejně regulovaná služba bude po svém dobudování a dosažení plných operačních kapacit sloužit vládou určeným uživatelům. Oproti běžně dostupné otevřené službě Galileo se PRS vyznačuje vyšší úrovni zabezpečení, kontrolou přístupu a vyšší odolností proti rušení. Tyto vlastnosti jsou klíčové pro služby, kde musí být zajištěna vysoká úroveň odolnosti, spolehlivosti a kontinuity služby, a to i v krizových situacích.