Úvodní stránka

Logo NÚKIB

PRS (Public Regulated Service – veřejně regulovaná služba) je šifrovaná navigační služba evropského satelitního systému Galileo.

Implementace a provoz zabezpečené služby PRS Galileo v ČR spadá pod gesci NÚKIB. Tuto činnost v souladu s platnou evropskou legislativou vykonává Oddělení bezpečnosti satelitních služeb jako tzv. Příslušný orgán PRS (Competent PRS Authority – CPA). CPA je mimo jiné zodpovědný za zprocesování žádostí společností o autorizaci přístupu k PRS informacím.

Organizacni schema PRS

Organizační schéma PRS