Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Součástí Kosmického programu EU jsou satelitní služby. Gestorem bezpečnostních aspektů satelitních služeb v České republice je NÚKIB, který plní funkce tzv. Příslušného orgánu (Competent Authority) pro:

  • veřejně regulovanou službu (PRS, Galileo Public Regulated Service),
  • družicovou komunikaci v rámci státní správy (GOVSATCOM, Governmental Satellite Communication),
  • systém bezpečné konektivity (USC, Union Secure Connectivity).

V rámci této činnosti odpovídá NÚKIB za implementaci a provoz veřejně regulované služby PRS Galileo v ČR a plní další povinnosti vyplývající z české a evropské legislativy pro Galileo, GOVSATCOM a USC. Ve všech těchto činnostech úzce spolupracuje zejména s Národním bezpečnostním úřadem, Ministerstvem dopravy, Českým telekomunikačním úřadem, Armádou ČR, ale i dalšími subjekty, jak je znázorněno na obrázku níže.

bezpecnost satelitnich sluzeb