Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/887 ze dne 20. května 2021 vznikají Evropská průmyslová, technologická a výzkumná centra kompetencí v oblasti kybernetické bezpečnosti (ECCC) a síť Národních koordinačních center (NKC). Cílem této iniciativy je především posílit spolupráci v oblasti kybernetického bezpečnostního výzkumu a vývoje mezi státy Evropské unie a jejími institucemi. Dalšími cíli jsou vytvoření expertní komunity na národní a mezinárodní úrovni a vytvoření prostředí pro identifikaci nejdůležitějších trendů a priorit pro budoucí období.

V ČR byl usnesením Vlády ČR pověřen záštitou nad vytvořením Národního koordinačního centra NÚKIB. Nyní probíhají kroky nezbytné pro vytvoření konceptu NKC v souladu s pokyny EU tak, aby mohl být v prosinci tohoto roku předložen k posouzení Evropské komisi.

Paralelně s vytvářením národních center v členských státech EU probíhá i ustavování ECCC, které bude sídlit v Bukurešti. Evropská komise vypsala výběrové řízení na pozici výkonného ředitele ECCC s uzávěrkou dne 7. 10. 2021. Předpokladem je, že ECCC začne plnit své úkoly zhruba v polovině roku 2022.

Zároveň vzniká i správní rada složená ze zástupců členských států EU a zástupců Evropské komise, která by měla být ustavena do konce roku 2021. ČR na jednání správní rady zastupuje NÚKIB. Na posledním jednání rady v tomto roce by měl být zvolen její předseda a místopředseda. O funkci předsedy se mohou ucházet zástupci všech zemí EU.