Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) si plně uvědomuje, že pro zajištění bezpečnosti České republiky je nezbytné posílit vlastní výzkum i vývoj v oblasti kybernetické bezpečnosti. Zároveň je ale potřeba zaměřit se i na výchovu odborníků, kteří by měli kybernetickou bezpečnost zajišťovat.

Proto včera NÚKIB podepsal smlouvu o spolupráci s Diplomatickou akademií, s.r.o. a CEVRO Institutem, z.ú. Obě významné vědecko-pedagogické instituce se dlouhodobě věnují vzdělávací a vědecko-výzkumné činnosti v oblastech, které se přímo i nepřímo týkají kybernetické bezpečnosti.

Cílem nové spolupráce je proto rozvoj výzkumu, vývoje a vzdělávání právě v oblasti kybernetické bezpečnosti. Spolupráce by se měla týkat například společných projektů (ať již v rámci dotačních programů ČR/EU nebo jiného projektu) či spolupráce v rámci samotné výuky.