Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Vláda České republiky v roce 2021 schválila Akční plán k Národní strategii kybernetické bezpečnosti České republiky na období let 2021 až 2025, který ukládá Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost úkol připravit Národní plán vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Při této příležitosti vyzývá Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost odbornou veřejnost k zasílání poznatků k aktuálnímu stavu v oblasti vzdělávání v kybernetické bezpečnosti a návrhů změn v oblasti vzdělávání v kybernetické bezpečnosti, které mohou být využity jako podklady pro změny v oblasti vzdělávání v kybernetické bezpečnosti v nadcházejících letech.

Zaslané poznatky a návrhy musí splňovat zásadu, že se musí týkat oblasti vzdělávání v kybernetické bezpečnosti v České republice (primárně zvyšování povědomí o kybernetické bezpečnosti a vzdělávání odborníků kybernetické bezpečnosti).

Každý poznatek a návrh musí jasně a stručně označit problém nebo navrhovanou změnu a ty musí být stručně popsány/zdůvodněny. NÚKIB si vyhrazuje právo odmítnout návrhy změn, případně je využít jen částečně nebo v pozměněné podobě. 

Poznatky a návrhy změn mohou být zasílány do 31. 3. 2022 na adresu vzdelavani@nukib.cz.

Formulář naleznete na tomto odkazu.