Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Ředitel NÚKIB Karel Řehka podepsal spolu s generálním ředitelem Národní knihovny Tomášem Foltýnem 23. 2. 2022 memorandum o vzájemné spolupráci. Ta bude spočívat nejen ve vzájemné podpoře při vzdělávání pracovníků českých knihoven v uživatelských tématech kybernetické bezpečnosti, ale také v šíření osvěty kybernetické bezpečnosti směrem k širší veřejnosti, kde široká síť knihoven může sehrát zcela zásadní roli v dostupnosti čím dál potřebnějších znalostí a informací.

NÚKIB se osvětě v této oblasti aktivně věnuje a stále hledá nové cesty, jak oslovit širší veřejnost. Jsme proto rádi, že máme možnost díky síti českých knihoven téma kyberbezpečnosti dostat do podvědomí co nejvíce lidí. Stále totiž platí, že tou největší hrozbou v kybernetickém prostoru bývá sám sobě nepoučený uživatel,“ říká ředitel NÚKIB Karel Řehka.

Spolupráce se bude týkat i dalšího poradenství ve vzdělávání a možné součinnosti při pořádání různorodých vzdělávacích akcí zaměřených na problematiku bezpečného používání moderních IT technologií. „Potřebu vzdělávání se v základních postupech kybernetické bezpečnosti si v Národní knihovně velmi dobře uvědomujeme a jsme rádi, že k ní můžeme zahájením spolupráce s odbornými pracovišti NÚKIB sami přispět,“ poznamenal generální ředitel Národní knihovny ČR Tomáš Foltýn.

Národní knihovna ČR byla v květnu 2021 sama postižena masivním kybernetickým útokem. Odborní pracovníci IT úseků tak mají celou řadu praktických zkušeností s řešením dopadů obdobných incidentů i s obnovou své infrastruktury a nastavování nových procesů bezpečnosti a zálohování svých dat a systémů. Tomáš Foltýn proto dodává: „Národní knihovna je ochotna vnést do odborných vzdělávacích akcí i své vlastní poznatky a doporučení, jež mohou být cenné pro celou řadu dalších paměťových i vzdělávacích institucí. První kroky v šíření námi nabytých zkušeností jsme již podnikli v rámci společných workshopů se zástupci Ministerstva kultury ČR a Národního muzea či příspěvku, jež zazněl na tradiční konferenci Archivy, knihovny a muzea v digitálním světě. S podporou NÚKIB jsme připraveni v těchto aktivitách pokračovat i nadále.