Úvodní stránka

Logo NÚKIB

NÚKIB připravil dokument obsahující analýzu komunikačních aplikací s end-to-end šifrováním, který může široká veřejnost i subjekty regulované zákonem o kybernetické bezpečnosti využít při výběru pro ně vhodných komunikačních platforem.

Současný trh nabízí širokou škálu možností, jaké komunikační aplikace lze používat. Jejich nastavení se liší komfortem, bezpečností a důvěryhodností provozovatele. Z těchto důvodů NÚKIB představuje analytický materiál shrnující specifika konkrétních aplikací, jejich zabezpečení a možnosti užití end-to-end šifrování.

End-to-end šifrování je funkce, která zaručuje, že komunikace mezi odesílatelem a jejím příjemcem není zjistitelná či viditelná pro nikoho jiného, včetně samotných provozovatelů aplikací, kteří v běžné nešifrované komunikaci přístup ke zprávám mají nebo jej mít mohou.

Ve vydaném dokumentu jsou blíže popsány základní dostupné komunikátory: Threema, Signal, Telegram, WhatsApp, Messenger, Google messages a Apple iMessages.

Analýzu naleznete na tomto odkazu.