Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Dne 5. října 2022 uspořádal Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) ve spolupráci s Masarykovou univerzitou (MUNI) již páté setkání členů Platformy k výzkumu a vývoji v kybernetické a informační bezpečnosti, která sdružuje zástupce z veřejného, akademického i soukromého sektoru v oblasti výzkumu a vývoje v kybernetické a informační bezpečnosti. Jednání se v Brně zúčastnili zástupci Akademie věd a Technologického centra AV ČR, AFCEA, CESNET, CISCO, GreyCortex, Progress Software a vysokých škol (MUNI, Vysokého učení technického v Brně, Vysoké školy ekonomické v Praze a Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava).

Na úvod účastníky přivítali proděkan Fakulty informatiky MUNI Václav Matyáš a náměstek pro vedení Sekce informační bezpečnosti NÚKIB Martin Smrčka, kteří zdůraznili potřebu posilování vzájemné informovanosti a spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje kybernetické a informační bezpečnosti. Dopolední část programu byla věnována přednáškám zaměřeným na moderní výzkum v oblasti bezpečnosti a kryptografie na MUNI, kdy experti představili výzkumné aktivity několika odborných pracovišť. Tématem pak byl také pohled a přístup NÚKIB ke kvantové distribuci klíčů.

V odpolední části seznámili pracovníci NÚKIB ostatní účastníky jednání s aktuálním vývojem budování Evropského kompetenčního centra a s ním souvisejícího Národního koordinačního centra v oblasti výzkumu a vývoje v kybernetické bezpečnosti České republiky. Na přednášku navázala prezentace o novém typu zobrazování malware a jeho klasifikace, kterou prezentoval zástupce Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. V rámci závěrečné přednášky byla představena činnost ústavu Cybersecurity Hub, evropského digitálního inovačního hubu pro oblast kybernetické bezpečnosti, a demonstrováno unikátní prostředí KYPO Cyber Range Platform.

Další jednání Platformy k výzkumu a vývoji v kybernetické a informační bezpečnosti je plánováno na první čtvrtletí roku 2023. Místo a čas budou teprve upřesněny.