Úvodní stránka

Logo NÚKIB

NÚKIB připravil dokument obsahující strategickou analýzu cloudových služeb. Jde o materiál shrnující trendy po-pandemického světa, důležitost důvěryhodnosti dodavatele, typy služeb a momentálně platné vyhlášky týkající se služeb cloud computingu. Dokument dále rozebírá a blíže představuje doporučení pro tuto oblast na úrovni strategické, manažera kybernetické bezpečnosti i koncového uživatele. Široká veřejnost i subjekty regulované zákonem o kybernetické bezpečnosti jej mohou využít při výběru pro ně vhodných dodavatelů.

Analýza reaguje na skutečnost, že velké množství firem i státních institucí po celém světě v současné době cloudové služby využívá. Důvodem je bezpochyby také to, že umožňují vzdálený samoobslužný přístup k výpočetním zdrojům, jež lze zpravidla přizpůsobit potřebám zákazníků. Nevyhnutelně však z principu dochází k předávání části kontroly nad daty poskytovateli, a i proto s sebou využívání cloudů v infrastruktuře přináší mnoho bezpečnostních výzev.

Aktualizovanou verzi dokumentu z března 2024 naleznete zde: https://nukib.gov.cz/download/publikace/analyzy/Strategicka-analyza-Cloud-Computing.pdf