Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) rozhodnutím ředitele Lukáše Kintra prodloužil do středy 26. července 2023 lhůtu k uplatnění připomínek zaslaných v rámci meziresortního připomínkového řízení (MPŘ) k „Návrhu zákona o kybernetické bezpečnosti“ a „Návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o kybernetické bezpečnosti“. Připomínkové řízení tak bylo prodlouženo o pět pracovních dnů.

Ředitel NÚKIB tímto krokem vyhověl žádostem o prodloužení dané lhůty. Původně stanovený termín, 19. červenec 2023, vycházel z legislativních pravidel vlády, které stanovují lhůtu 20 pracovních dní od vložení materiálu do MPŘ. K tomu došlo 19. června 2023.

„Všechny materiály byly již od konce ledna tohoto roku uveřejněny na našich webových stránkách. Kdokoliv měl zájem, mohl se s nimi seznámit a zaslat nám v rámci veřejných konzultací své podněty k jejich úpravě. Na základě podnětů byly sice materiály upravovány, ale jednalo se zejména o redukci jejich obsahu, kdy došlo v některých případech i k vyškrtnutí celých částí. Zároveň není možné meziresortní připomínkové řízení více prodlužovat vzhledem k transpoziční lhůtě unijní směrnice o kybernetické bezpečnosti NIS2,“ doplnil ředitel Kintr k délce prodloužení.

Připomínky je možné i v prodlouženém termínu vkládat do elektronické knihovny Úřadu vlády, kde není z technických důvodů možné upravit původní termín konce meziresortního připomínkového řízení, nebo je zaslat na e-mail legislativa@nukib.cz. Obojí však maximálně do výše uvedeného termínu 26. července 2023.