Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (dále jen NÚKIB nebo Úřad) rozšířil své webové stránky o podrobnější informace týkající se oblasti veřejně regulované služby a evropského programu Galileo. K úpravě došlo kvůli aktualizaci postupů pro autorizaci společností pro vývoj a výzkum v oblasti veřejně regulované služby. Návštěvníci zde najdou detailněji popsanou službu, proces autorizace společností pro přístup informacím k veřejně regulované službě i podklady, které musí v rámci autorizace dodat.

Veřejně regulovaná služba (Public Regulated Service, PRS) je součástí programu Galileo, což je globální navigační satelitní systém pod správou Evropské unie. Galileo se skládá z kosmického, pozemního a uživatelského segmentu a bude v budoucnu využíván pro různorodé služby i uživatele. PRS je jednou z poskytovaných služeb programu, pro níž byl NÚKIB určen jako příslušný orgán (CZ CPA). Na webových stránkách Úřadu naleznete podrobnější vysvětlení, pro koho je služba určena nebo jaké výhody přinese uživatelům po spuštění do plné operační fáze. Webové stránky nově obsahují také informace o dalších službách, které jsou součástí programu Galileo, nebo legislativní rámec, pod nějž PRS v České republice spadá.

Společnosti, jež se plánují účastnit tendrů v oblasti PRS, nejčastěji vypsané Agenturou Evropské unie pro Kosmický program (EUSPA) a Evropskou kosmickou agenturou (ESA), musí projít autorizací. Na aktualizovaném webu NÚKIB je nyní popsán proces autorizace společností pro přístup k PRS informacím. Pro potenciální zájemce je zde také objasněna časová náročnost procesu a podklady, které je k posouzení nutné dodat. Zájemci si zde mohou stáhnout vzorové dokumenty.

V budoucnu budou stránky rozšířeny o informace, které se týkají projektů, v nichž je NÚKIB garantem v oblasti PNT (Positioning, Navigation and Timing). Jakmile tak nastane, budeme o aktualizaci informovat.