Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (dále jen NÚKIB nebo Úřad) zaznamenal v tomto týdnu opět několik oznámení od lidí, kteří čelili podvodným telefonátům. Během hovoru se pachatelé zaštiťují jmény zaměstnanců NÚKIB. Konkrétně v jednom z případů se takto povedlo vylákat z oběti více než půl milionu korun. Znovu upozorňujeme na to, že tyto telefonáty jsou podvodné. NÚKIB v rámci své činnosti nekontroluje převod financí. Úřad v této věci podal trestní oznámení na neznámého pachatele.

Minulý týden NÚKIB už před podvodnými telefonáty varoval. Lidé jsou během nich pod časovým nátlakem naváděni k převodu financí na „rezervní“ účty (podrobněji viz naše webové stránky). Při telefonátech se mj. pachatelé zaštiťují jmény zaměstnanců NÚKIB. Ty získali pravděpodobně z veřejně dostupných zdrojů a snaží se tak dodat situaci na vážnosti a důvěryhodnosti.

Jak se účinně bránit? Zachovejte chladnou hlavu!

Pokud se stanete terčem podobného telefonátu, nepodléhejte nátlaku, který na vás bude vyvíjen. Hovor ukončete a navštivte osobně pobočku vaší banky nebo oficiální webové stránky daného úřadu či instituce. Vyhledejte v kontaktech oficiální telefonní číslo, zavolejte na něj a ověřte si, zda vám volal skutečně zaměstnanec úřadu či instituce. Následně se spojte se svou bankou a také s Policií ČR.

Pachatelé dnes běžně dokáží napodobit (podvrhnout) jakákoliv telefonní čísla (tzv. spoofing), tedy i ta oficiální. Obětem se tak může zdát, že příchozí hovor je skutečně např. od NÚKIB nebo bankovní instituce. Nemusí tomu tak ale být.

NÚKIB opakovaně vyzývá veřejnost k maximální obezřetnosti. Nikdy na základě neověřených telefonátů či komunikace s neznámými osobami prostřednictvím SMS, e-mailů či jiných zpráv nedělejte žádná unáhlená rozhodnutí v podobě převodu finančních prostředků, sdílení důvěrných informací o sobě nebo svých bankovních či jiných účtech.