Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Ve dnech 17. až 20. října 2023 byl Tomáš Martynek z Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) součástí české delegace vedené náměstkem ministra zahraničních věcí České republiky (MZV) Jiřím Kozákem, která se v Singapuru setkala se zástupci tamní státní, soukromé i akademické oblasti. Svou účastí podpořila delegace také český stánek na největším asijském veletrhu orientovaném na oblast kyberbezpečnosti GovWare, který proběhl v rámci Singapore International Cyber Week. Cílem cesty byla především výměna zkušeností a navázání kontaktů a případné spolupráce mezi českými a singapurskými subjekty.

Kromě Tomáše Martynka z Oddělení analýzy síťového provozu NÚKIB se za oblast kybernetické bezpečnosti programu účastnil také Martin Jírovec, poradce pro transfer technologií na Fakultě informačních technologií VUT v Brně. Spolu s ostatními členy delegace se oba setkali se zástupci Cyber Security Agency, která je singapurskou obdobou NÚKIB.

Absolvovali také jednání se zástupci firmy ST Engineering, která je státní institucí v oblasti bezpečnosti tvořící most mezi soukromými subjekty, výzkumem a vládními složkami včetně bezpečnostních. Diskuse byla zaměřena jak na podporu výzkumu a vývoje, tak i na konkrétní česká řešení v kyberbezpečnosti. Dále se zástupci České republiky setkali s představiteli společnosti SingTel, která je místním státním poskytovatelem telekomunikací a integrátorem kyberbezpečnostních opatření a informovali se v agentuře IPI Singapore o možnostech podpory inovativních digitálních firem. Hlavním cílem všech setkání bylo navázat kontakty a případnou spolupráci mezi českými a singapurskými subjekty.

V rámci nabitého programu proběhlo také slavnostní zahájení největšího asijského veletrhu orientovaného na oblast kyberbezpečnosti GovWare a symbolické otevření českého stánku. Úvodní slovo pronesla velvyslankyně Michaela Froňková a přípitek provedl náměstek MZV Kozák. Následný networking nabídl příležitost potkat se s desítkami zástupců z řad singapurských kyberbezpečnostních firem a institucí.

Během konferenční části Singapore International Cyber Week, jejíž součástí byl i veletrh GovWave, proběhl i český odborný side-event na jehož organizaci se kromě NÚKIB podílela i Evropská unie skrze projekt ESIWA a singapurská Cyber Security Agency. Stěžejními tématy diskuse byla především implementace norem chování v kyberprostoru a výměna zkušeností s ochranou kritické infrastruktury. Tato akce přilákala představitele akademické, vládní i komerční sféry a na jejím konci měli čeští zástupci příležitost získat další cenné kontakty.

Delegace se také setkala s vedením místních významných univerzit – Nanyang Technological University, National University of Singapore a Singapore University of Technology and Design. Na tato jednání navázali Martynek a Jírovec diskusemi s odborníky z daných univerzit, kde debatovali o současném přístupu obou zemí k detekcím kybernetických hrozeb, aktuálním know-how, výměně dobré praxe a především o možnostech další spolupráce na společném výzkumném projektu zaměřeném na pokročilé detekce v kybernetické oblasti.

Díky tomu, že cesta české delegace probíhala ve stejnou dobu jako Singapore International Cyber Week, měli její členové možnost setkat se s mnoha protějšky z celé Asie a získat tak informace o různých pohledech na kyberbezpečnostní oblast, než jaké se nabízí v rámci Evropské unie.

Aktivity proběhly v rámci programu Projekty na podporu ekonomické diplomacie (PROPED) Ministerstva zahraničních věcí České republiky, který slouží k prezentaci České republiky v perspektivních sektorech ve vztahu k dané zemi.